Regjeringen vil endre regler for byggefrister

Regjeringen vil fjerne fem-årsregelen for byggefrister som tvinger utbyggere til å søke på nytt dersom oppstart av boligbygging blir forsinket.

Kommunalminister Jan Tore Sanner, konserndirektør for Boligutvikling og eiendomsmegling Daniel K. Siraj og konsernsjef Martin Mæland
Kommunalminister Jan Tore Sanner, konserndirektør for Boligutvikling og eiendomsmegling Daniel K. Siraj og konsernsjef Martin Mæland

I dag må tiltakshaver ha påbegynt utbyggingen innen fem år, hvis ikke kan man risikere at tillatelsen faller bort. Har ikke byggingen påbegynt innen fem år, må man søke om tillatelse på nytt igjen.

I følge regjeringen er målet med å fjerne fem-årsregelen at det skal bli lettere å kunne bygge ut i takt med behovet. De mener det vil få ned kostnadene og få fart på boligutbyggingen.

Tirsdag denne uken møtte konsernsjef Martin Mæland og konserndirektør for Boligutvikling og eiendomsmegling Daniel K. Siraj, kommunalminister Jan Tore Sanner på Løren i Oslo. Her viste de frem et nytt stort boligprosjekt. Kommunen har gitt rammetillatelse til bygging av mer enn 900 leiligheter fordelt på to tomter.

– Vi ser for oss at vi selger mellom 50 og 100 boliger om gangen. En slik feltutbygging kan dermed fort trekke seg over fem til ti år. Når regjeringen nå går inn for å forenkle saksbehandlingen, vil dette bety lavere kostnader for vår del, sier Martin Mæland til VG.

Samtidig som lovforslaget om å endre byggefristene kommer, settes det også nå strammere frister for kommunene som skal godkjenne private reguleringsplaner.

Stortinget skal ta stilling til lovforslaget til høsten.

Les hele saken fra VG.

16.06.2014