Rekordhøy bruk av forkjøpsrett

I januar 2015 ble rett under 40 prosent av brukte OBOS-boliger i Oslo tatt på forkjøpsrett.
– Dette er høyere enn på lenge, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

OSLO 20121219
Medlemskortillustrasjoner for Obos.
Foto: nyebilder.no


OBOS medlemskort 2013    

OBOS-kort
OBOS´kort
OBOS´medlemkort
OBOS-medlemskort
illustrasjonsbilder
illustrasjonsbilde

Bruken av forkjøpsrett i OBOS er et barometer på temperaturen i boligmarkedet, og for januar 2015 var tallet høyere enn på mange år. I 2008 ble forkjøpsretten til sammenligning brukt på bare 13 prosent av OBOS-boligene i Oslo.

Høy aktivitet i boligmarkedet

– Vi ser at mange benytter forkjøpsretten når det er høy aktivitet i boligmarkedet. Få boliger for salg i januar var med på å presse prisene opp. Medlemmene benytter seg særlig av forkjøpsretten når de oppfatter boligmarkedet som godt og har en forventning om prisstigning, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS.

Økt bruk også i regionene

Tendensen til økt bruk av forkjøpsrett er stigende i alle regionene hvor OBOS er etablert. I januar ble det i snitt benyttet forkjøpsrett i 34 prosent av bruktboligsalgene for alle regionene, det vil si Innlandet, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Forkjøpsretten blir benyttet av folk i alle aldre, med både kort og lang ansiennitet. Det er altså ikke slik som mange tror, at forkjøpsretten er en fordel utelukkende for «OBOS-adelen», fastslår Pettersen.

 

Bruken av forkjøpsrett på brukte OBOS-boliger i Oslo fra 2008-2015 (tallene er for januar):

2015:    39,2%
2014:    23,3%
2013:    39 %
2012:    34 %
2011:     26,6%
2010:    22 %
2009:   22 %
2008:   13 %

Bruken av forkjøpsrett på brukte OBOS-boliger i Oslo fra 2008-2013 (akkumulert for hele året):

2013:    31 %
2012:    35 %
2011:     32 %
2010:    25 %
2009:   25 %
2008:   15,6 %

19.02.2015