Rekordsalg for OBOS

OBOS-konsernet solgte i fjor 4541 nye boliger til en verdi av 16,618 milliarder kroner i Skandinavia, og OBOS befester dermed stillingen som en av Nordens ledende boligutviklere. I Oslo kan boligsalget og boligproduksjon økes betydelig i 2017, men det avhenger i stor grad av Oslo kommune.

Utsikt til boligprosjektet Koksabukta på Fornebu, sett fra Sommerfugldammen. Foran blokkene er det en sirkelformet gresskledd plass med lave grønne trær, gangvei og trapp ned til dammen.

En del av boligprosjektene utvikles i samarbeid med andre aktører, og den verdimessige andelen (netto salg) for OBOS er på 3925 boliger – mot 3432 boliger i 2015. Netto salgsverdi var 14,041 milliarder kroner. Antall boligsalg var 16 prosent høyere enn i 2015.

OBOS-konsernet igangsatte hele 4109 boliger i fjor, hvorav OBOS sin andel utgjorde 3665 netto. Det ble i 2016 ferdigstilt 3359 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 2943 boliger.

OBOS-konsernet hadde ved årsskiftet under produksjon 4963 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 4169 boliger. Salgsgraden for boliger under produksjon var på 86 prosent.

– Skal vi dekke den store etterspørselen etter bolig både i Norge og Sverige, er jobb nummer én i 2017 å få frem og få lagt ut for salg flere nye boligprosjekter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Planlegger 1500-2000 boliger i Oslo – må ha kommunal drahjelp

OBOS med partnere har de siste tre årene investert ca. seks milliarder kroner i nye tomter for å møte etterspørselen i et brennhett boligmarked i Oslo. Flere store prosjekter ble salgsstartet høsten 2016, og flere kommer i 2017.

– I Oslo planlegger OBOS salgsstart for 1500-2000 boliger i 2017. Det endelige tallet avhenger særlig av kommunal saksbehandling både av utbyggingsavtaler og reguleringsplaner for flere store boligprosjekter på Vollebekk, Frysja, Bogerud og Majorstuen. I tillegg utfordrer vi kommunen til å se på potensialet for å øke utnyttelsen på Ulven raskt, slik at vi kan komme gang med salget her allerede i 2017, sier Kjørberg Siraj.

– 2017 er også et viktig år angående avtaleverk rundt realisering av Fornebubanen samt vedtak for Bærum kommunes reviderte plan for Fornebu. Dersom disse planene kommer på plass i løpet av året, forventer vi også en betydelig økning i boligsalget på Fornebu fra 2017 og utover, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

16.01.2017