Rekordtilstrømning av OBOS-medlemmer

De totale medlemstallene for 2015 viser at OBOS hadde hele 393 923 medlemmer ved årets slutt. Av disse var 23 668 nyinnmeldte i løpet av 2015.

Hele 23 668 personer meldte seg inn i OBOS i løpet av 2015.
Hele 23 668 personer meldte seg inn i OBOS i løpet av 2015.

– Det er hyggelig nok et år å kunne notere medlemsrekord. Vårt mål er at vi oppleves som nyttig for medlemmene våre. At så mange ønsker å være OBOS-medlemmer er en bekreftelse på at vi er nettopp det, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen.

25 prosent økning i antall nye medlemmer

Antall medlemmer per 31. desember var 393 923, altså sju prosent høyere enn på samme tid året før. Antall innmeldinger i løpet av 2015 var totalt på 23 668. Det er 25 prosent mer enn i 2014, og det høyeste antallet innmeldinger OBOS noen sinne har hatt på ett år. Økningen skyldes først og fremst et godt boligmarked.

Mange bruker forkjøpsretten

– Forkjøpsretten er den viktigste fordelen OBOS-medlemmer har. I et hett marked ser vi at bruken av forkjøpsretten øker, forteller Pettersen.

Forkjøpsretten ble benyttet ved hele 32 prosent av alle kjøp av OBOS-tilknyttede boliger i 2015. Hyppigst brukt er forkjøpsretten i Oslo og Akershus der prosentandelen er 36 prosent, noe som er et meget høyt tall.

Ansienniteten som har vært benyttet varierer fra kun noen få dager, til flere år.
– Det viser at man ikke behøver å ha vært OBOS-medlem lenge for å oppfylle boligdrømmen, sier Pettersen.
 

Nye medlemmer:

  • 73 % av alle nye medlemmer er under 40 år.
  • Flest nye medlemmer er i aldersgruppen 20 - 29 år (33 %).
  • Medlemsmassen øker mest i Hordaland der OBOS fikk 1 700 nye medlemmer, noe som er 120 prosent flere nyinnmeldte enn i 2014.
  • I Akershus var det 36 prosent flere som meldte seg inn i OBOS i 2015 enn året før.

11.01.2016