Ren OBOS-energi

OBOS bygger vannkraftverk, og innen seks år skal hele OBOS drives av fornybar energi.

karusellbilde: OBOS-energi_obos_bladet_5_14

HORDALAND: Kvitnodalen ved Sørfjorden er for tiden forandret til en 1600 meter langbyggeplass. –€ OBOS bygger vannkraftverk fordi vi ønsker å være selvforsynt med fornybar energi. Alle våre forretningsbygg og fellesarealene i OBOS-borettslag skal drives av fornybar kraft innen 2020. I dag utgjør dette omtrent 650 GWh årlig. Fornybar kraft er bra for miljøet, men i tillegg skal vi tjene penger på dette, sier Marius Asheim, som er forretningsutvikler i OBOS og jobber med vannkraft.

RØRER IKKE FOSSEN. Som del av miljøstrategien har OBOS kjøpt opp Tyngdekraft AS, et selskap som utvikler små vannkraftverk. Anlegget i Kvitnodalen blir riktignok langt større enn et vanlig småkraftverk. Det skal gi 32,5 GWh i året, tilsvarende forbruket til omtrent 1650 husstander. Kvitnoelven legges i rør, men selve fossen blir uberørt. Det skal fortsatt være naturlig vannføring utenfor røret for å bevare det biologiskemangfoldet – og av estetiske grunner.

TILSKUDDSORDNING. Mange utbyggere av vannkraftverk har utsatt byggestarten fordi de er blitt usikre på lønnsomheten. Grunnen er blant annet dagens lave strømpriser og høyere krav til egenkapital. Hvordan skal OBOS klare å drive dette lønnsomt? 

– Vi startet byggingen etter 2012, og dermed omfattes vi av tilskuddsordningen med grønne sertifikater. I tillegg har prisforventningene fra grunneierne blitt dempet, og det er lettere å skaffe gode prosjekter i dag. OBOS er langsiktig, og over tid forventes det at investeringene gir god lønnsomhet, sier Marius Asheim.

18.06.2014