Satser på oppstartsvirksomhet

AF Gruppen og OBOS satser 80 mill. og etablerer felles venture-satsing innen bygg og anlegg - Construct Venture AS. Første investering for Construct Venture gjøres i selskapet Spacemaker.

karusellbilde: webbilde

Spacemaker er første investeringsobjekt men på sikt er målet at Construct Venture opparbeider en portefølje av vekstselskaper som er med å endre måten bransjen jobber på. Det norske oppstartsselskapet har utviklet en løsning basert på kunstig intelligens for å optimalisere tomteutnyttelse innen eiendomsutvikling. Både OBOS og AF er kunder av Spacemaker og har bidratt aktivt i testfasen av produktutviklingen.

- Vi er svært fornøyd med å få AF og OBOS inn som investorer i Spacemaker. Deres betydelige tilstedeværelse i eiendom og bygg -og anleggsbransjen er veldig verdifullt for utviklingen av våre nåværende og fremtidige produkter, sier CEO Håvard Haukeland i Spacemaker.

Kunnskap, kunder og kapital

Med satsing på oppstartsselskaper skal AF og OBOS bidra til å skape en smartere og mer fremtidsrettet leverandørindustri innen bygg og anlegg som også kan være med å sikre bransjen konkurransekraft. Samarbeidet er industrielt forankret basert på smart kapital, der de to aktørene i tillegg til finansiell styrke kan bidra med bransjekompetanse og velfungerende systemer. Samtidig gjør selskapene sine prosjekter tilgjengelige for utprøving av teknologi og testing av konsepter i storskala.

-Ikke bare skal Construct Venture være en attraktiv investor for oppstartsvirksomheter i vår sektor, men som store aktører i bransjen ønsker vi også å bidra med vår industrielle kompetanse inn i verdikjeden. Dette vil gi unge og spennende forretningskonsepter rettet mot vår sektor en unik mulighet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Bransjens første corporate venture

Construct Venture retter seg primært mot selskaper som er i tidlig kommersialiseringsfase, med produkt eller tjeneste i avsluttende testfase samt et tydelig kundegrunnlag. Nedslagsfeltet begrenser seg ikke til nordiske selskaper, også aktører i andre geografier som ser potensial i samarbeid med norske aktører vurderes. Forutsetningen er at investeringen kan bidra til en bedre bygg- og anleggsbransje, noe som gjør AF og OBOS sin satsing unik.

- Vårt samarbeid med OBOS blir en viktig kilde til finansiering av forretningsidéer som er nødvendig for å drive næringen fremover i en bedre og mer bærekraftig retning. I AF har vi brukt nysgjerrigheten vår i over 30 år til å finne gode løsninger som er med å effektivisere og videreutvikle arbeidet vårt. Med dagens teknologiutvikling tror vi også at mange løsninger er nødt til å komme utenfra, og Construct Venture skal bidra til at slike løsninger realiseres, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Gründermiljøet på laget

Som et ledd i innovasjonsarbeidet har OBOS og AF Gruppen også inngått samarbeid med StartupLab, et gründerkollektiv bestående av mer enn 350 gründere fra 80 oppstartsselskaper. Her hjelper oppstartsselskaper hverandre å lykkes samtidig som de gir større etablerte selskaper mulighet til å sette fart på sine innovasjonsprosesser. AF og OBOS representerer bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i dette miljøet, og samarbeidet vil også gi Construct Venture mulighet til å identifisere relevante investeringsobjekter tidlig.

For mer informasjon
Konserndirektør Andreas Jul Røsjø, AF Gruppen, andreas.rosjo@afgruppen.no / 481 96 998
Konserndirektør Morten Aagenæs, OBOS, m.aagenes@obos.no / 908 82 026
CEO Håvard Haukeland, Spacemaker, havard@spacemaker.ai / 926 21 580

Følg Construct Venture på Facebook og LinkedIn