Rehabiliteringsprisen 2015 - flere fakta

Her finner du flere fakta om de to nylig rehabiliterte borettslagene Svarttjern og Røverkollen, som begge fikk rehabiliteringsprisen for 2014.

Svarttjern borettslag 2015
Svarttjern borettslag 2015

Røverkollen borettslag, Romsås 
 

  • Byggeår: 1974
  • Borettslaget består av 15 bygg med 238 leiligheter.
  • Total investering har vært 194,5 millioner kroner, 817 000 kroner per leilighet.

Hele rehabiliteringsprosjektet har bestått av tre hoveddeler. Den første ble avsluttet i 2008 og besto av rehabilitering av parkeringshusene.

Del to ble avsluttet i 2011 og besto av etterisolering og omtekking av tak, etterisolering og omtekking av tak, etterisolering og teglforblending av fasader, nye balkonger med innglassing og utskifting av vinduer. De gamle sportsbodene som sto på uteområdene ble fjernet og det ble etablert et nytt bodanlegg på taket av parkeringshuset.

Tredje og siste del av rehabiliteringen ble avsluttet i 2014 og bestod av en våtromsrehabilitering med en komplett utskifting av vann- og avløpsrør og en utskifting av fra individuelle til felles varmtvannsberedere.

OBOS Prosjekt har vært prosjektleder, arkitekt har vært 4B Arkitekter og Perotector, S-Bygg og Sans Bygg har vært entrepenører for de tre forskjellige fasene av arbeidene. Landskapsarkitekt har vært tegn_3. 

Svarttjern borettslag, Romsås 
 

  • Byggeår: 1968
  • Borettslaget består av 18 bygg med 651 boliger
  • Total investering har vært 360 millioner kroner, 553 000 kroner per leilighet

Borettslaget har tekket om taket, etterisolert og teglforblendet fasadene, fått nye innglassede balkonger og har skiftet vinduer. Borettslaget har også flyttet bodanlegget til taket av parkeringshusene og har også fått et nytt, universelt tilpasset utomhusanlegg med nye tun, møte- og lekeplasser, og et nytt avfallssystem.

OBOS Prosjekt har vært prosjektleder, arkitekt har vært 4B Arkitekter og S-Bygg har vært entrepenør. Landskapsarkitekt har vært tegn_3. 

(Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS)

20.04.2015