Situasjonen i Kværnerbyen er normalisert

04.09 - De store nedbørsmengdene onsdag denne uken førte til oversvømmelse i Kværnerbyen i Oslo. Situasjonen er nå normalisert.

Bilder tatt i Kværnerbyen mai 2014
Industrielemeneter, dekorasjon, bruk av gammelt materiale, turbiner, søyler, stålwire og andre kontruksjoner fra Kværner Bruk, Kværner brug
Utsmykning av veier, gater, torg og fellesområde, fellesrom, uterom i Kværnerbyen

De store nedbørsmengdene førte til at Alnaelva steg kraftig, og dette skapte oversvømmelse i Kværnerbyen. Situasjonen er under kontroll og vannstanden har sunket.

Videre oppfølging av eventuelle skader som er oppstått må gjøres av det enkelte styret og deres forsikringsselskap.

---------------------------------------------------

 

Oppdatering og informasjon fra OBOS 2. og 3. september

 

Onsdag og torsdag måtte alle beboere i Kværnerbyen følge instrukser fra innsatsleder fra Politiet og Brann- og redningsetaten på stedet. Særlig fikk vannet konsekvenser for kjellere og parkering. Løpende informasjon fra OBOS ble lagt ut her, siste nytt fra Brann- og redningsetatens ble oppdatert på deres twitterkonto.


Siste oppdatering: 

3. september

Kl 19.00 - Situasjonen har normalisert seg. Møllehjulet har nå heisene operative.

Brann- og redningsetaten frigir parkeringskjellere slik at parkering kan skje på eget ansvar. Parkering må likevel avklares med styreleder i borettslaget fordi styret kan ønske at forsikringsselskapene ser skadene først, og eventuelt rengjøre garasjen før den tas i bruk.

- Fordi strømmen er tilbake i Møllehjulet, og situasjonen har normalisert seg, vil beboersenteret i Turbinveien 2 ikke fortsette å ha åpent.

- Både nødetater og OBOS vil være på plass for å følge med på vannnivået i kveld og i natt.

- En stor takk til nødetatene, og ikke minst til alle beboere som har bistått i denne situasjonen!

Kl 16.00 - Strømmen er tilbake på Møllehjulet, det vil si Turbinveien 1,3 og 5 samt Smeltedigelen 2. Strømmen i Fyrhuset er også tilbake. Get (internet og kabeltv) vil være tilbake ganske snart etter hvert som tavlene slås på.

Kl 12.40 - Det mangler fortsatt strøm i Møllehjulet. Vi gir informasjon her når vi vet mer om når strømmen er tilbake igjen. Elektriker jobber med å få tak i deler og reparere tavlen.

Det er fortsatt mye vann i Alnaelven men nivået har sunket noe. Brann- og redningsetaten beholder beredskapen for å se an hvordan regnet som er spådd i ettermiddag påvirker elven. I mellomtiden skal man fremdeles ikke parkere i parkeringskjellere. Dette som et føre-var prinsipp. Politiet har også skiltet for innkjøring forbudt. 

Get-signal (kabel-TV og Internet): Get-sentralen er plassert i Fyrhuset og strømmen til Fyrhuset er også borte. Der må vannet pumpes ut og synke noe før strømmen kan settes på igjen. Internet fungerer derfor kun på mobilnettet.

Kl 06.17 - Det er fortsatt strømløst i Møllehjulet; Turbinveien 1, 3 og 5 samt Smeltedigelen 2. Deler av strømtavlen er ødelagt og må byttes, og det blir derfor tidligst strøm i Møllehjulet i ettermiddag/kveld.

Kl 06.16 - Mannskap fra Brannvesenet, Sivilforsvaret og OBOS har holdt pumper gående og sluk åpne i natt, og vannet i kjellere nå lavere. Vannføringen er fortsatt stor i Alnaelven. Biler kan ikke parkeres i parkeringskjellere før vi har fått klarsignal. 

 

2. september

Kl 22.15 - Det er ikke tilgang til å kjøre biler tilbake på området grunnet eventuell uavklart flomrisiko. Politiet har skiltet med innkjøring forbudt, og vi ber alle beboere om å respektere dette.

Kl 22.09 - Hafslund jobber med å få strømmen tilbake i Møllehjulet, men vi vet ikke når dette vil være løst. Det jobbes også med å pumpe ut vann fra kjelleren i Møllehjulet. 

Kl 20.38 - Det forventes ingen endring i situasjonen i nær fremtid. Evenutell viktig informasjon vil bli publisert. 

Kl 20.02 - Brann- og redningsetaten har bedt om at aller biler som står i parkeringskjellere i Kværnerbyen må flyttes umiddelbart. Dette gjelder også biler parkert på samtlige plan i Dreieskivakvartalet.

Kl 19.46 - Av sikkerhetsmessige årsaker er alle heisene midlertidig stanset av Brann- og redningsetaten.  

Kl 19.45 - Møllehjulet er fremdeles uten strøm. Hafslund jobber med å få løst dette.

Kl 18.45 - Brann- og redningsetaten informerer på Twitter at det er mindre vann i gatene i Kværnerbyen nå, men innsatsleder Erik Hestvik iverksetter tiltak i tilfelle mer regn i natt. Tiltakene er å demme opp sårbare bygninger med sandsekker, samt å gjøre klar pumper og lignende.

Kl 18.31 - Nå synker vannstanden i Kværnerbyen raskt. Pumper er satt på og avløpet tar unna vannmassene. 

Kl 18.19 - Brann- og redningsetaten informerer på Twitter at de har flere gravemaskiner til disposisjon i Kværnerdalen. Deres prioritet er nå å hindre ytterligere skader ved mer regn. 

Kl 18.06 - Turbinen har fått strømmen tilbake. Det forventes at Franciskvartalet vil få strømmen tilbake innen kort tid. 

Kl 17.18 - Alle beboere i Møllehjulet, Pelton og Dreieskiva må kontrollere sine kjellerboder, og fjerne alt som ikke tåler vann. 

Kl 17.12 - Beboere som ønsker informasjon og en matbit, kan nå komme til beboersenteret vi har etablert i Turbinveien 2 i første etasje.

Kl 16.36 - Alle som har bil i parkeringsanleggene i Kværnerbyen må evakuere biler umiddelbart. Kjør ut i Enebakkveien via Ingeniørveien eller bak Dreieskiva.

Kl. 15.45 - Vi evakuerer parkeringsanlegg og forsøker i den forbindelse å få tak i alle beboere i Kværnerbyen. Det er sendt sms til 827 av 869 leiligheter og vi jobber for å komme i kontakt med de resterende beboerne. 

Kl. 14.37 - Viktig melding! Som følge av mye vann i Alnaelven må bilene kjøres ut av garasjeanlegget og ut fra området i Kværnerbyen. Boder i garasjeplan må også sjekkes.

 

 

02.09.2015