Skal bygge boligblokk i tre

Solceller på taket, felleskjøkken og flyttbare vegger. OBOS skal bygge et klimavennlig signalbygg i massivtre på Manglerud i Oslo.

Illustrasjon: Helen & Hard
Illustrasjon: Helen & Hard

Det trappeformede framtidsbygget blir på inntil åtte etasjer og får mange spennende løsninger: Strømmen til elsyklene og elbilene beboerne har på deling kommer fra solceller på taket. Det blir grønne takterrasser med mulighet for å dyrke grønnsaker. Sykkelen kan du fikse i et eget sykkelverksted. Og når du har besøk, kan de overnatte i en hybel beboerne disponerer felles. 

Prosjektet er tegnet av arkitektene Helen & Hard som vant oppdraget i konkurranse med to andre arkitektfirmaer.

– Oslo skal vokse med 200.000 boliger fram til 2050, og i samme periode skal byen bli klimanøytral. Økt bruk av tre kan bli nødvendig dersom Oslo skal klare å nå de ambisiøse målene. Tre er det meste miljøvennlige byggematerialet vi har. OBOS ønsker med prosjektet på Manglerud å teste ut bruken av tre for å se på kostnadene sammenlignet med andre materialer, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Signalbygget er et såkalt FutureBuilt-prosjekt. Det betyr klimavennlig, grønt og framtidsrettet. Et viktig mål for å være et forbildeprosjekt er at klimagassutslippene skal halveres i forhold til hva som er vanlig i nye bygg.

− Det er et ambisiøst prosjekt hvor vi utfordrer byggemetoder og hvordan vi skal bo. Dette handler ikke bare om å redusere klimautslippene, men også om hvordan vi tenker utnyttelse av areal, transport, fellesskapsløsninger og delingsmodeller. OBOS vil bidra til å utvikle byggebransjen. Dette skal bli et bærekraftig og miljøvennlig prosjekt som peker inn i framtiden, sier prosjektutvikler Kristine Glomsaker i OBOS.

Siden det er flest små leiligheter, legges det opp til store fellesarealer både ute og inne. Det skal blant annet bli et felleskjøkken knyttet til lokaler de som bor der kan bruke til feiringer og møter. Tanken er at beboerne i fellesskap skal kunne etablere de fellesløsningene de ønsker.  

Målet er at OBOS skal sende inn reguleringsforslag for prosjektet i Våronnveien 17  i løpet av høsten, det betyr byggestart tidligst høsten 2018.  Går alt etter planen, er det klart for innflyttingsfest en gang mot slutten av 2019.