Oppdatering pågår

Våre digitale bygningsarbeidere oppdaterer forkjøpsboligsidene. Vi beregner å være på lufta igjen cirka kl 13. Vi beklager ev. ulemper dette medfører.

Lukk

Skivebom fra Konkurransetilsynet

OBOS mener at Konkurransetilsynet bommer grovt ved valg av metode når de analyserer seg frem til at boligbyggermarkedet er svært konsentrert i de største byene.

Fasadebilde av Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014.

Dette hevder tilsynet i rapporten de har sluppet i dag om konkurransen i boligmarkedet.

– Markedet er vesentlig åpnere enn det konkurransetilsynet hevder, ikke minst fordi store tomtearealer ikke er medregnet i beregningsgrunnlaget, sier visekonsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS.

OBOS har for tiden hånd om tomter for cirka 5000 boliger i Oslo kommune, hvorav flesteparten i dag er regulert til lager og kontorer, men som OBOS håper å få omregulert til boligformål. I offisielle tall fra Oslo kommune framgår det at kommunen har en ferdigregulert boligreserve på 30 000 boliger og en total tomtereserve til boligformål (regulert og uregulert) på 147 000 boliger.

– Ergo er markedskonsentrasjonen liten i forhold til totalt tomtepotensiale, sier Siraj.

Derimot har Konkurransetilsynets rapport meget gode analyser av forutsetningene for optimal konkurranse i boligmarkedet.

– OBOS støtter konklusjonen om at flere tomter, effektive og forutsigbare planprosesser, mer aktive kommuner, interkommunalt samarbeid, forenklet regelverk og økt kompetanse i næringen er nøkkelen til å øke boligbyggingen, sier visekonsernsjefen.

OBOS deler også Konkurransetilsynets bekymring for at stadig mer kompliserte plan- og utbyggingsprosesser vil kunne svekke konkurransen i markedet. 

– Vi har senest i vår høringsuttalelse til kommuneplanen i Oslo pekt på at for kompliserte prosesser vil bremse boligbyggingen. Oslo trenger mange seriøse aktører, både små, mellomstore og store, dersom man skal kunne bygge nok boliger til å kunne bremse den voldsomme prisveksten på tomter og boliger, sier visekonsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

10.02.2015