Skivebom fra Konkurransetilsynet

OBOS mener at Konkurransetilsynet bommer grovt ved valg av metode når de analyserer seg frem til at boligbyggermarkedet er svært konsentrert i de største byene.

Fasadebilde av Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014.

Dette hevder tilsynet i rapporten de har sluppet i dag om konkurransen i boligmarkedet.

– Markedet er vesentlig åpnere enn det konkurransetilsynet hevder, ikke minst fordi store tomtearealer ikke er medregnet i beregningsgrunnlaget, sier visekonsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS.

OBOS har for tiden hånd om tomter for cirka 5000 boliger i Oslo kommune, hvorav flesteparten i dag er regulert til lager og kontorer, men som OBOS håper å få omregulert til boligformål. I offisielle tall fra Oslo kommune framgår det at kommunen har en ferdigregulert boligreserve på 30 000 boliger og en total tomtereserve til boligformål (regulert og uregulert) på 147 000 boliger.

– Ergo er markedskonsentrasjonen liten i forhold til totalt tomtepotensiale, sier Siraj.

Derimot har Konkurransetilsynets rapport meget gode analyser av forutsetningene for optimal konkurranse i boligmarkedet.

– OBOS støtter konklusjonen om at flere tomter, effektive og forutsigbare planprosesser, mer aktive kommuner, interkommunalt samarbeid, forenklet regelverk og økt kompetanse i næringen er nøkkelen til å øke boligbyggingen, sier visekonsernsjefen.

OBOS deler også Konkurransetilsynets bekymring for at stadig mer kompliserte plan- og utbyggingsprosesser vil kunne svekke konkurransen i markedet. 

– Vi har senest i vår høringsuttalelse til kommuneplanen i Oslo pekt på at for kompliserte prosesser vil bremse boligbyggingen. Oslo trenger mange seriøse aktører, både små, mellomstore og store, dersom man skal kunne bygge nok boliger til å kunne bremse den voldsomme prisveksten på tomter og boliger, sier visekonsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

10.02.2015