Slipp kvinnene frem

Jeg er toppleder, mann på 42 år og satt til å styre den kanskje mest innflytelsesrike norske bedriften innenfor en av de mest mannsdominerte bransjene som finnes, nemlig byggebransjen.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Av Daniel Kjørberg Siraj

Når jeg observerer de siste månedenes diskusjoner knyttet til likestilling, lederroller, seksuell trakassering og kvinneidrett versus herreidrett, tenker jeg at diskusjonen er viktig, men enda viktigere er handling og personlig engasjement. Det er mitt personlige ansvar som toppleder å engasjere vår bedrift og mine medarbeidere til å handle, slik at likestilling ikke bare blir en interessant diskusjon.

Vi i OBOS er slett ikke perfekte, og vi har ennå ikke mange nok kvinner i ledende posisjoner, verken i konsernledelsen eller i ledelsen av våre store byggevirksomheter. Vi har nå to kvinner i en konsernledelse på åtte. Den langsiktige ambisjonen bør være 50-50. Der vi for to år siden kun hadde én kvinne i en ledende stilling innenfor byggevirksomheten, har vi nå fire kvinner i tunge posisjoner, blant annet administrerende direktør i vårt svenske boligbyggerselskap Kärnhem, samt utviklingsdirektøren i OBOS Nye Hjem, med ansvar for milliardinvesteringer i nye eiendommer. I en bransje dominert av menn er det ofte lett å se forbi kvinnene, men det finnes mange dyktige kvinner i denne bransjen. Vi i OBOS ønsker å rekrutterer flere av dem. Vi er i ferd med å lykkes, med mange svært dyktige unge kvinner rundt om i organisasjonen som venter på den rette sjansen.

OBOS er også en bedrift som tar betydelig samfunnsansvar gjennom å være en ledende sponsor innenfor norsk idrett. Vi har et bredt engasjement både på toppnivå og innen breddeidrett. Herreidretten, gjennom OBOS-ligaen og flere herrelag i fotball, tar nok størstedelen av potten på toppnivå, mens det innenfor breddeidretten fordeler seg jevnere. Sommerens diskusjon rundt kvinnefotball satte derfor i gang noen tanker hos meg. Burde ikke OBOS trå til, sammen med NFF, for å få til et skikkelig løft for kvinnefotballen? Jeg ble derfor mildt sagt provosert da en sentral person på Ullevål stadion nærmest avfeide meg med at kvinnefotball ikke er kommersielt interessant, og at dette derfor primært får være et ansvar for klubbene. Der og da bestemte jeg meg for at vi som en stor bedrift faktisk må tørre å vise at kvinnefotball er kommersielt interessant. For er det ikke kommersielt interessant å få anledning til å markedsføre seg direkte overfor hundrevis av flinke spillere? Alle bedrifter snakker om at kampen står om de flinkeste hodene. Mange gjør det på studiestedene, vi skal fremover også gjøre det på og rundt fotballbaner over hele landet. Våre målinger viser at yngre kvinner er OBOS’ mest fornøyde medlemmer. Ved å styrke merkevaren vår mot denne kundegruppen er jeg sikker på at vi kan skape direkte økonomiske merverdier. Og ikke minst, hvis vi tar på samfunnsansvarshatten, er det det rette å gjøre - uansett.

Derfor går OBOS nå inn som generalpartner for Toppserien i kvinnefotball og investerer mange millioner kroner i en slik satsing, delvis gjennom direkte sponsing av ligaen og delvis gjennom breddeprosjekter helt ned til barnefotballen. I tillegg til det sportslige, ønsker vi å bidra til at kvinnene som spiller på toppnivå får mulighet til å kunne kombinere fotballkarriere og yrkeskarriere. Derfor har vi en ambisjon om å etablere et trainee/mentor-program, som gjør at de kan få et karrieremessig løft i samarbeid med oss i OBOS.

Mange bedrifter rystes nå av skandaler knyttet til seksuell trakassering og kvinnesyn hos enkelte ledere. Dette kan skje også hos oss, men jeg tror på at den beste medisinen er å satse enda mer på å bygge en firmakultur der kvinner og menn har like muligheter og verdsettes likt. OBOS har nulltoleranse mot all form for seksuell trakassering. Samtidig er den viktigste jobben å slippe kvinnene til rundt bordet der viktige beslutninger tas, der vi prioriterer hvordan vi skal bruke penger og ressurser. Vår satsing på kvinnefotballen er en del av denne interne kulturbyggingen. Da blir det kanskje like lett for styret å peke på en kvinne som på en mann når neste konsernsjef i OBOS skal utnevnes.

Denne lederen kommer også på trykk i OBOS-bladet nummer 9, som kommer i starten av desember.