Solgte over 3000 nye boliger i 2014

OBOS-konsernet har solgt 3014 nye boliger i Norge og Sverige i løpet av 2014. Tallene inkluderer både OBOS og BWG Homes.

Balkong i boligblokk fotografert gjennom grønne trær.

1040 av salgene er i OBOS. 1974 av salgene er i BWG Homes-systemet, hvorav 1330 i Sverige. Flere av OBOS-prosjektene er i samarbeid med andre selskaper.

Svært gode salgstall i 2014

– Salgstallene for både Norge og Sverige har vært svært gode i 2014. Vi ser et svensk boligmarked i sterk vekst, mens det i Norge fortsatt er godt trykk dersom man har riktig produkt til riktig pris, sier visekonsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj. 

I salgstallene inngår nysalget for OBOS, inkludert Fornebu og OBOS Stor-Bergen, Block Watne i Norge og BWG Homes AB-selskapene Myresjöhus, Smålandsvillan, samt Kärnhem AB, i Sverige.

22.12.2014