Solid resultat

OBOS-konsernet fikk et resultat før skatt i 2016 på 2 837 millioner kroner, mot 2 268 millioner kroner året før. Solid drift er den viktigste årsaken til resultatet, ikke minst drevet av et godt marked for nye boliger, både i Norge og Sverige.  

Strandvegen på Martodden i Hamar.
Strandvegen på Martodden i Hamar. Foto: Jiri Havran

Samlet omsetning økte fra 9,75 milliarder kroner i 2015 til 11,29 milliarder kroner i 2016. OBOS har i 2016 også hatt en betydelig verdiendring på investeringseiendom på nær 800 millioner kroner. Antall medlemmer nådde 416 800 ved utgangen av året, opp 5,8 prosent fra året før. 

Rekordsalg

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norden. I 2016 solgte konsernet 4 541 nye boliger, hvor OBOS' verdimessige andel utgjør 3 925 boliger. Dette er det største salget av nye boliger på ett år siden utbyggingen av drabantbyene i de første tiårene etter andre verdenskrig. Virksomhetsområdet hadde et operasjonelt resultat på 1,28 milliarder kroner, mot 0,39 milliarder kroner i 2015. Det er investert betydelig i nye boligtomter i 2016, hvorav det store utviklingsprosjektet på Ulven alene utgjør nær tre milliarder kroner. 

Næringseiendom

Virksomhetsområdet omsatte i 2016 operasjonelt for 1 125 millioner kroner mot 996 millioner kroner i 2015. I 2016 var operasjonelt resultat før skatt 649 millioner kroner. OBOS-sentrene omsatte i 2016 for over 3,8 milliarder kroner totalt. Dette er en økning på ca. 4 prosent fra fjoråret. 

Utlånsvekst

OBOS-banken fikk en økning i resultatet på 19,8 millioner kroner fra året før. Banken har i samme periode hatt en kraftig utlånsvekst på 3,93 milliarder kroner, en økning på 14,5 prosent. Banken har i 2016 etablert sitt eget boligkredittselskap. Gjennomføringen har vært vellykket og selskapet vil sikre banken konkurransedyktig, langsiktig finansiering. 

Medlemsvekst

I løpet av året fikk OBOS 28 475 nye medlemmer. Dette er det høyeste antall nye medlemmer noensinne. I tillegg fikk OBOS 842 nye medlemmer ved fusjonen med Ensliges Landsforbunds Boligbyggelag. Ved utgangen av året hadde OBOS 416 800 betalende medlemmer.  

Aksjegevinst

OBOS har i løpet av 2016 investert betydelig i det børsnoterte boligselskapet JM AB. Urealisert gevinst har for året vært på 20,2 prosent. I tillegg er det mottatt utbytte på 20,5 millioner kroner. 

Salg av Basale

Som en del av virksomhetens vedtatte strategi, solgte OBOS i 2016 alle sine aksjer i OBOS Basale til det svenske selskapet Newsec Nordic Asset Management. Salget av OBOS Basale gir konsernet en gevinst på 218,8 millioner kroner. 

Mer info om resultatene i OBOS.

14.02.2017