OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Stem for billigere boliger!

Bruk stemmeseddelen for å gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet!

Ved stortingsvalget, 9. september, kan du bruke din stemme til å gjøre noe med dette. Det er to viktige spørsmål du bør stille til partiet du vurderer å stemme på: 

  • Vil dere forenkle byggeforskriftene, så det blir billigere å bygge?
  • Vil dere fjerne 15%-kravet, så bankene selv kan bestemme hvem som får låne til bolig? 

Partier som svarer ja på begge disse spørsmålene vil bidra til at flere kan kjøpe egen bolig, og fortjener din stemme.

Godt valg!

Hilsen OBOS og Selvaag Bolig

03.09.2013