OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Stem for billigere boliger!

Bruk stemmeseddelen for å gjøre det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet!

Ved stortingsvalget, 9. september, kan du bruke din stemme til å gjøre noe med dette. Det er to viktige spørsmål du bør stille til partiet du vurderer å stemme på: 

  • Vil dere forenkle byggeforskriftene, så det blir billigere å bygge?
  • Vil dere fjerne 15%-kravet, så bankene selv kan bestemme hvem som får låne til bolig? 

Partier som svarer ja på begge disse spørsmålene vil bidra til at flere kan kjøpe egen bolig, og fortjener din stemme.

Godt valg!

Hilsen OBOS og Selvaag Bolig

03.09.2013