Sterk prisvekst

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo steg med 2,7 prosent i mars og har steget med 18,5 prosent de siste 12 månedene.

Bilde av Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014

– Prisveksten fortsatte i mars. Vi tror veksten vil fortsette, men ikke så kraftig som hittil i år. Hva som vil komme av innstramminger i bankenes utlån til boligformål og hvilken effekt de vil ha på prisutviklingen, vet vi jo ikke ennå. Årsaken til den sterke prosentvise oppgangen de siste 12 månedene er at prisene i mars 2014 bare så vidt hadde begynt å stige igjen etter prisnedgangen på slutten av 2013 og starten av 2014, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen.

I mars var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 48885 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,7 prosent høyere enn i februar, og 18,5 prosent høyer enn i mars 2014. Hittil i år har prisene steget med 6,9 prosent.

– Salget av nye boliger er rekordhøyt og er en bekreftelse på et svært godt boligmarked. Før sist helg passerte OBOS 1000 solgte nye boliger hittil i år, sier Pettersen.

Det ble i mars foretatt 953 eierskifter tilknyttet OBOS mot 697 i februar og 685 boliger i mars 2014.

01.04.2015