Storverk om det moderne Oslos bolighistorie

OBOS - 100 borettslag er en fortelling om hvordan det moderne Oslo ble til og om hvordan det urbane hverdagslivet fikk en ny form.

Liakollen borettslag på Holmlia. Byggeår 1990. Foto: Ivan Brodey.
Liakollen borettslag på Holmlia. Byggeår 1990. Foto: Ivan Brodey.

Aldri tidligere er Oslos boligutvikling fra mellomkrigstiden og fram til i dag dokumentert på en så tilgjengelig og visuelt innbydende måte. Gjennom en rikt illustrert bok tas leseren med på en historisk reise som viser hvordan det moderne hjemmet fikk sin form, på Lambertseter, Stovner, Etterstad, Enerhaugen, Casinetto, Oppsal, Holmenkollen - kort sagt mange av de stedene som har vært med på å definere Oslo som by.
 
OBOS – 100 borettslag er en fortelling om hvordan det moderne Oslo ble til og om hvordan det urbane hverdagslivet fikk en ny form. Det er fortelling om arkitekter og arkitektur, om politikk, husbank og boligsamvirke – om den enestående byggingen av velferdsstaten. De 100 borettslagene viser mangfoldet i det OBOS har bygd – høyblokker og eneboliger, sentrum og drabantby, små og store leiligheter, små og store borettslag. Alle boligtyper er representert, alle tidsepoker og alle kanter av byen. I tillegg er noen utvalgte borettslag fra andre byer tatt med.
 
Borettslagene er presentert som egne prosjekter; som fysiske, konkrete, bygde miljøer. Samtidig er de satt inn en større sammenheng. Historien om de 100 er også historien om skiftende konjunkturer, politiske veivalg, høytflyvende teorier og jordnær pragmatisme. Hvordan skal den moderne storbyfamilien bo? Hvilke krav og behov er det som må tilfredsstilles? Hvilke boligtyper er best? Hva vil folk ha? Hva skal til for at folk trives? Er det i det hele tatt mulig å bygge et godt bomiljø? Boken gir ingen bastante svar på disse spørsmålene, men dokumenterer boliger og oppvekststeder som har utgjort rammene omkring livene til hundretusener av Oslo-borgere. 
 
Arkitekturfotograf Ivan Brodey har fotografert de 100 borettslagene og har på mesterlig vis fanget stedenes egenart – fra det hverdagslige til det spektakulære. Boken byr også på andre visuelle godbiter i form av arkivbilder, tegninger, prospekter og materiale fra dags- og fagpressen. Anne-Kristine Kronborg er kunsthistoriker og stipendiat ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, og tegner i boken et engasjerende portrett av Oslos mangefasetterte bolighistorie. 

Boken lanseres på Kulturhuset, Youngstorget, mandag den 20. januar kl 12:30

Kontaktinformasjon

Thomas Mala, markedssjef i Forlaget Press, tlf 22 82 32 49 / 466 76 155
Thor Arvid Dyrerud, redaktør i Forlaget Press, tlf 22 82 32 44 / 957 07 868
Tyra T. Tronstad, kommunikasjonsrådgiver i OBOS, tlf 41 56 93 72, tyra.tronstad@obos.no

23.01.2014