OBOS bidrar – dette er våre tiltak

Informasjon til medlemmer og kunder

Norge og verden er nå inne i krevende tider. OBOS skal bidra i den nasjonale dugnaden og vi gjør det vi kan for å være i normal drift. Vi har derfor satt inn en rekke tiltak for å beskytte våre medlemmer, samarbeidspartnere, kunder og ansatte fra smitte.

Dette er våre tiltak
Lukk

Styrk startlånsordningen

OBOS anbefaler at Husbankens startlånsordning videreføres som den er i dag, og at ordningen ikke begrenses til enkelte grupper slik regjeringen foreslår.

Kontrakt med små modellhus og nøkler oppå

I et høringssvar går OBOS tydelig imot regjeringens forslag om at startlånet kun skal rettes mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet.

– Vi mener forslaget er en dårlig idé. Ved å innskrenke startlånsordningen vil mange med normale inntekter bli avskåret fra boligmarkedet. OBOS ønsker at flere skal ha mulighet til å eie sin egen bolig, og ikke bli henvist til et dyrt leiemarked, sier kommunikasjonsdirektør i OBOS, Åge Pettersen.

Etter at kravet til egenkapital ble økt, har flere boligkjøpere henvendt seg til startlånsordningen. Innskrenkes ordningen, vil flere førstegangskjøpere uten rike foreldre miste muligheten til å komme inn på boligmarkedet.

Startlånsordningen er sentral for å sikre eierlinjen i norsk boligpolitikk, der staten legger til rette for at flest mulig har mulighet til å eie sin egen bolig.

– Blir startlån forebeholdt de få, vil dette gå utover aktiviteten i bruktboligmarkedet, og dermed også indirekte for nyboligproduksjonen, uttaler Pettersen.

02.09.2013