Svak nedgang i boligprisene

Kvadratmeterprisen er 1,0 prosent lavere enn i oktober for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området, og 9,3 prosent høyere enn i november 2014.

Bjerkehaugen borettslag på Kalbakken i Oslo som vant OBOS' rehabiliteringspris 2014.

I november var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 48 855 kroner for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området. Hittil i år har prisene for disse boligene steget med 6,9 prosent.

– Prisveksten på 6,9 prosent er i tråd med det vi har spådd tidligere for året sett under ett, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

I november ble det foretatt 690 eierskifter tilknyttet OBOS mot 707 boliger i november 2014. Prisveksten var på 0,3 prosent i november 2014.

Grunnlag for statistikken

Den månedlige pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i de vel 61 000 boligene i OBOS-tilknyttede borettslag i Oslo-området. Selv om antallet omsetninger som danner grunnlag for prisstatistikken er relativt stort, er det tilfeldig hvilke typer boliger som omsettes og hvor disse ligger. Man bør derfor legge vekt på trenden som fremkommer ved å betrakte prisutviklingen over tid, framfor prisnivået i en bestemt måned.

01.12.2015