Taper penger på å være passiv forsikringskunde

Tre av ti sjekker aldri eller sjeldnere enn hvert sjette år om de kan få rimeligere forsikring et annet sted. Det går fram av en undersøkelse fra OBOS Forsikring.

Illustrasjonsbilder tatt av Nadia Frantsen sommeren 2013. 
Hender med sand. Barnehender.  Illustrasjonsfoto
Illustrasjon
Markedsføring og informasjon
Brosjyrer og reklame

 

– Vi har over lengre tid observert at forsikringsbransjen tar seg betalt, med gode marginer. Da vi startet med å tilby privatforsikringer fra OBOS Forsikring, ønsket vi å finne ut hvorfor det er slik. Vi hadde en hypotese om at mange er lojale mot forsikringsselskapet sitt og sjelden undersøker om de kunne fått lavere pris et annet sted. Vår undersøkelse bekrefter langt på vei denne hypotesen, sier Øyvind Müller Famestad, administrerende direktør i OBOS Forsikring.

Enkelt å sammenlikne – penger å spare


Undersøkelsen viser også at en stor del av kundene enten tror det er lite penger å spare, eller at det er vanskelig å sammenlikne priser og vilkår i ulike forsikringsselskap.

Men det er feil. Det er både enkelt å sammenlikne, og det kan være penger å spare. Ideelt sett bør man sammenlikne priser hvert tredje år for å sikre at man har det beste tilbudet.

– Å sammenlikne forsikringer er mye enklere enn før. Forsikringsbransjen har gjort mye for å gjøre forsikringene mer oversiktlig og tilgjengelige med et forenklet språk i vilkårene og gode forklaringer på egne nettsider. I OBOS Forsikring ser vi for eksempel at 25 prosent av våre besøk på våre nettsider er med mobiltelefon, sier Müller Famestad.

Han mener at man bør sammenlikne priser minst hvert tredje år.

Enkelte kunder sparer flere tusen kroner ved å flytte forsikringene sine over til et nytt selskap.

Hovedfunn fra undersøkelsen

  • 52 prosent har vært kunde i seks år eller mer i samme forsikringsselskap.
  • Hver 5. person har aldri sjekket betingelser og pris hos konkurrerende selskap.
  • Halvparten av de spurte har enten ingen mening om hvor mye de må spare for at det skal være interessant å bytte selskap, eller ønsker ikke å bytte forsikringsselskap for å spare penger.
  • 58 prosent er passive forsikringskunder og oppgir en av følgende grunner til at de er kunder i nåværende forsikringsselskap: «Jeg tror det er lite penger å spare ved å bytte forsikringsselskap», «Jeg orker ikke bruker tid og krefter på å sammenlikne betingelser», «Gammel vane» eller «Jeg har alltid vært kunde hos dette forsikringsselskapet».

 

Øyvind Müller Famestad, administrerende direktør i OBOS Forsikring

 

Kontaktperson i OBOS:

Øyvind Müller Famestad
Administrerende direktør i OBOS Forsikring
Tlf. 48 11 68 32