Hopp til innholdet

Tar det grønne steget helt ut

OBOS Eiendom skal sertifisere nye og eksisterende bygg gjennom BREEAM. Med en ambisjon om minimum BREEAM Excellent på nybygg tar selskapet sitt grønne ansvar på alvor.

Dette kommer frem i OBOS Eiendom sin helt nye miljøstrategi der selskapet har listet opp ambisiøse, grønne mål for både eksisterende og nye næringsbygg.

– Tidligere i år innførte vi Europas fremste miljøsertifisering for boliger, BREEAM-NOR i alle nye OBOS-prosjekter. Nå tar OBOS Eiendom sitt grønne ansvar på alvor ved å sette en ambisjon på minimum BREEAM Excellent på alle nye forretningsbygg. I tillegg skal alle BREEAM-sertifiserte bygg driftes i henhold til standarden innen 2021, forteller Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Grønne bygg

I den nye miljøstrategien lister OBOS Eiendom opp 16 konkrete og grønne målsetninger for nye og eksisterende bygg. Disse inkluderer ambisjon om minimum A energimerking, avfallsreduksjon og sorteringsgrad på 90 prosent, samt grønne leieavtaler og gjenbruk ved vedlikehold.

­― Vi har et ansvar for å sikre at våre kunder tilbringer hverdagen sin på grønne arbeidsplasser og i grønne bygg. Nå har vi vedtatt en ambisiøs miljøstrategi og denne har vi forpliktet oss til. I våre bygg skal vi tenke klima og miljø fra første fase og dermed ta et viktig skritt mot en bærekraftig fremtid, sier Nils Bøhler, konserndirektør for OBOS Eiendom.

BREEAM-NOR

Å innføre BREEAM-sertifisering garanterer for at bygg og boliger bygges med klimavennlige og giftfrie materialer, reduserte avfallsmengder og at det blir tatt hensyn til biologisk mangfold på tomten.

– Ved å forplikte seg til denne miljøsertifiseringen vil OBOS være med på redusere verdens klimautslitt og energiforbruk, sier Molstad.

Sertifiseringen er basert på ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.

Les mer om BREEAM-NOR.

 • Grønne mål for nye bygg

  • Alle Nye bygg skal ha en ambisjon om minimum BREEAM Excellent (gjelder det som planlegges fra 2019)
  • Alle bygg har ambisjon om energimerke minimum A
  • Alle nye prosjekter skal ha mål om maks 18 kg/ m2 avfall og en sorteringsgrad på 90%
  • Alle bygg skal ha et klimagassregnskap
  • OBOS Eiendom vil ha fokus på materialbruk herunder ombruk og gjenbruk
  • Utarbeide og implementere retningslinjer for fossilfri/ utslippsfri byggeplass i alle våre prosjekter
  • Utarbeide og implementere retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp for OBOS Eiendom

 • Grønne mål for eksisterende bygg

  • Alle BREEAM sertifiserte bygg skal driftes og sertifiseres iht. BREEAM in-use standarden innen 2021
  • Alle eksisterende bygg skal vurderes driftet iht. BREEAM in-use standarden innen 2021
  • Alle eiendommer følges opp med kvartalsvis måling på avfall, energibruk og vannforbruk.
  • OBOS Eiendom tilbyr alle leietakere grønn leieavtale
  • Man skal vurdere å tilrettelegge for biologisk mangfold på alle eksisterende eiendommer
  • Man skal vurdere å tilrettelegge for grønn mobilitet på alle eiendommer
  • Utarbeide og implementere retningslinjer for samfunnsansvarlige innkjøp for OBOS Eiendom