Tillit vil skape utvikling

I årets første utgave av OBOS-bladet gleder konsernsjef Daniel Siraj seg over rekordåret 2015. Samtidig vender han blikket fremover, og forteller om noen av de spennende prosjektene vi skal jobbe videre med.

OBOS investerer i fremtiden, og vil fortsette å bygge boliger som vanlige folk har råd til.
OBOS investerer i fremtiden, og vil fortsette å bygge boliger som vanlige folk har råd til.

Vi har nå lagt 2015 bak oss, og kan se tilbake på nok et rekordår på de fleste virksomhetsområder. Jeg er skikkelig stolt over å lede et OBOS-lag som leverer gode tjenester, har høy kundetilfredshet og solide økonomiske resultater.

I 2016 skal vi fortsette å jobbe hardt for å vise våre medlemmer at vi er tilliten verdig. Samtidig ønsker vi oss mer tillit av myndighetene, slik at vi kan bidra enda sterkere til det vi er ganske gode på, nemlig å utvikle byer og steder som er gode for menneskene som bor, jobber og oppholder seg der.

Rekrodår for boligsalg og bygging

OBOS sin viktigste oppgave er å bygge boliger for medlemmer og andre. 2015 ble et merkeår for boligbyggingen i OBOS. Totalt solgte OBOS-konsernet alene, eller sammen med gode samarbeidspartnere, hele 3903 nye boliger i Skandinavia i fjor. Dette er 972 fl ere boliger enn i 2014. OBOS solgte hele 2333 boliger i Norge, noe som er 647 fl ere enn i 2014.

Vi solgte dessuten 1524 boliger i Sverige og 46 boliger i Danmark. Like viktig som godt salg er å komme i gang med byggingen. Totalt igangsatte OBOS-konsernet alene, eller i samarbeid med andre, bygging av 4014 boliger i 2015 mot 2699 i 2014.

Vi økte altså med 1315 boliger på ett år! I Norge ble det igangsatt bygging av 2482 boliger. Dette er 716 flere enn i 2014. I fjor ble det også satt i gang bygging av 1532 boliger i Sverige. Vi er svært fornøyde med veksten i boligsalg og igangsettinger i 2015.

Våre medlemmer og andre kan nå kjøpe boliger i alle kategorier, fra eksklusive leiligheter til den første 2-romsleiligheten, rekkehus og større eneboliger. OBOS har investert tungt i både mennesker, organisasjon og tomter de siste årene, og vi begynner nå å se resultatet av denne strategiske satsingen.

Vi investerer i fremtiden

Samtidig som salg og bygging pågår for fullt, reinvesteres store deler av OBOS-overskuddet i nye tomter. Det er i 2015 kjøpt tomter som kan gi i overkant av 5000 nye boliger til OBOS medlemmene, bare i Norge. Samlet kjøpesum er på flere milliarder kroner.

Den største enkeltinvesteringen er kjøpet av en hel bydel på Ulven, ved Økern i Oslo. Her vil OBOS bygge 3000 boliger og store næringsarealeri den nye Ulvenbyen. Skal dette løses på en kvalitetsmessig god måte for byen må det tenkes helhetlig og langsiktig.

Vår ambisjon for Ulven er samtidig å bygge flere boliger til en pris som vanlige folk kan ha råd til. På Fornebu har OBOS utarbeidet et spennende konsept for bymessig fortetting,
kalt Fornebu Allé. Dette grepet kan gi over 5000 boliger på våre tomter, og vi har
tro på at vi sammen med Bærum kommune vil komme til enighet om en ny plan i løpet av 2016.

Visjon Dokken

I Bergen har OBOS sammen med de lokale samarbeidspartnerne MAD-arkitekter og Asplan Viak presentert «Visjon Dokken», som er en konkret ide om en helt ny bydel langs sjøsiden i Bergen med over 3000 boliger, flere tusen arbeidsplasser og ny byhavn.

Her eier vi ingen tomter i dag, men vi tror at OBOS med kapitalstyrke og kompetanse kan være med en viktig bidragsyter i formingen av fremtidens Bergen. De første reaksjonene på visjonen om Dokken har vært svært positive i Bergen, men det gjenstår fortsatt å føre dette fra visjon til realitet.

Tillit er avgjørende

Skal OBOS fortsette å investere penger, tid og kompetanse på de store og langsiktige byutviklingsløftene, er vi avhengige av at politikere og administrasjon i kommunene viser oss tillit. Politikere og administrasjon har mye å vinne på å utnytte OBOS og andre seriøse utviklere som medspillere i byutviklingen.

I dag opplever vi mange steder at denne tilliten helt eller delvis mangler. Det hjelper lite med forenklet regelverk fra statlig hold og partiprogrammer fylt av fagre ord når lokale kommuneplaner, områdeplaner, kvalitetsprogrammer, byarkitekter, byantikvarer, Veiledende plan for o_ entlige rom, normer for parkering og kvalitet på uteoppholdsarealer (listen er enda lenger) tynger byggesakene med offentlig bestemte detaljkrav.

Hvorfor ikke vise oss profesjonelle byutviklere tillit nok til at vi kan løse noen av disse oppgavene uten å bli detaljstyrt til den siste cm på balkongdybden?

OBOS ønsker å bygge boliger folk ønsker seg og trives i, til priser de har råd til. Dette er lettere å gjøre når vi ikke er bastet og bundet av svært rigide og detaljerte krav. Byene vi elsker er som regel bygget på en kombinasjon av plan, tilfeldigheter og en god dose (stormanns-) galskap.

Kanskje vi kan klare å bygge fremtidens byer basert på litt tillit også?

 

 

 

Portrettfoto av Daniel K. Siraj Visekonsernsjef, konserndirektør boligutvikling 

 

Daniel Kjørberg Siraj
er konsensjef i OBOS.

09.02.2016