Tryg kjøper OBOS Forsikring

OBOS BBL har i dag inngått en intensjonsavtale med Tryg Forsikring om salg av boligbyggelagets forsikringsvirksomhet til Tryg.

karusellbilde: hammersborg-torg-obosno

Avtalen betyr at Tryg overtar produksjon og distribusjon av forsikringene som selges til OBOS sine medlemmer. Forsikringene vil bli cobrandet med Tryg, slik at det er tydelig at det er Tryg som står bak forsikringene. De ca 30 ansatte i OBOS Forsikring vil alle bli tilbudt jobb i Tryg.

– Samarbeidet med Tryg sikrer at vi fortsatt kan tilby markedets beste forsikringer til våre medlemmer, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Passer for Tryg
Espen Opedal, direktør for Tryg Forsikring i Norge, sier kjøpet av OBOS Forsikring passer godt inn i Trygs strategi:

– Tryg er ledende på partnersamarbeid i Norge, og dette vil komme medlemmene i OBOS til gode gjennom enda bedre kundeopplevelser og produkter til svært konkurransedyktige priser, sier Opedal.

OBOS Forsikring har i dag en portefølje på ca. 170 millioner kroner, hvor 110 millioner er forsikring til boligselskaper og 60 millioner er privatforsikringer. I dag er ca. 10 000 av OBOS sine 416 800 medlemmer forsikringskunder i OBOS Forsikring.

– Med kjøpet av OBOS Forsikring styrker vi Trygs norske markedsposisjon. Ambisjonen er å øke porteføljen i OBOS Forsikring ved å kombinere det gode arbeidet som allerede gjøres, med Trygs erfaringer innen partnersalg, sier Espen Opedal videre. – Vi har gode erfaringer med porteføljebygging sammen med partnere, og er trygge på at dette blir bra for både medlemmene, OBOS og Tryg, sier Opedal.

Riktig partner for OBOS
– For OBOS var det viktig at hensynet til de ansatte ble ivaretatt av den nye eieren. Dette, sammen med Trygs entusiasme og vilje til å tenke langsiktig, overbeviste oss om at Tryg er den rette partneren til å videreføre de gode forsikringstilbudene til våre medlemmer, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Intensjonsavtalen har vanlige forbehold for slike transaksjoner, inkludert due diligence og myndighetsgodkjennelser. Partene forventer at kjøpet av aksjene i OBOS Forsikring AS vil bli signert i løpet av mars 2017 med forventet overtagelse i løpet av første halvår 2017.

Om Tryg
Tryg forsikring er Norges 3. største skadeforsikringsselskap. Selskapet har omlag 1 100 ansatte i Norge og hadde premieinntekter i 2016 på 7,9 milliarder NOK.        

Om OBOS
OBOS er et boligbyggelag som eies av sine 416 800 medlemmer. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, bankvirksomhet, utleie av eiendom og fornybar energi. Virksomheten foregår i Norge, Sverige og Danmark, men med størst aktivitet i Oslo-regionen. Hovedkontoret er i Oslo.