TV-aksjonen NRK 2014 – Vann forandrer alt

TV-aksjonen NRK 2014 går til Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Målet er å skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Bli med på å støtte opp om årets TV-aksjon du også!

karusellbilde: TV-aksjonenNRK_2014

Vann forandrer alt!

Med årets TV-aksjonsmidler skal Kirkens Nødhjelp bore nye brønner, bedre sanitærforhold og gi opplæring i hygienekunnskap i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Tanzania.

Rent vann er grunnleggende forutsetninger for liv og helse. Mangel på rent vann, sanitære forhold og hygienekunnskap fører til at 3,4 millioner mennesker dør hvert år, de fleste av disse er barn under fem år.

TV-aksjonen har fått navnet "Vann forandrer alt" fordi tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn bruker 200 millioner timer på å hente vann til familien. Denne arbeidskraften tilsvarer å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag. Tilgang til rent vann kan frigjøre denne tiden, slik at barn får gå på skole og kvinner gjort inntektsgenererende arbeid.

Rent vann i landsbyen beskytter kvinner mot faren for overgrep og voldtekt på den lange veien for å hente vann. Tilgang til vann betyr også at konflikt om den dyrebare ressursen dempes. Håndpumper og vanningsanlegg sikrer avlinger og buskap og øker dermed matvaresikkerheten. Det kan føre til at mennesker ikke trenger flykte når det er tørkeperioder. Rent vann har enormt mange positive ringvirkninger for enkeltmennesker og hele samfunn.

Kirkens nødhjelp

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med vann siden 70-tallet og er Norges fremste ekspert på å levere vann i katastrofer. Metodene for å levere vann er mange – deriblant brønnboring, rehabilitering av vannpumper, avsalting av grunnvann og systemer for oppsamling av regnvann.

Kirkens Nødhjelp jobber med lokale partnere fordi de kjenner lokale forhold best, både sosialt, politisk og økonomisk. Det gir en unik mulighet til å igangsette og opprettholde de riktige metodene for å skaffe lokalsamfunn tilgang til rent vann. Samarbeid med lokale partnere koster mindre og monner mer. Kirkens Nødhjelp hjelper også til med å opprette vannkomiteer slik at lokalsamfunnet selv forvalter vannet. Det gir eierskap og mer langsiktige vannprogrammer.

Hvordan kan du hjelpe?

Det er flere måter å bidra på til årets TV-aksjon:

  • Åpne opp døra di for bøssebærerne, og ha kontantene klare.
  • Spre ordet om at bøssebærerne kommer på døra søndag 19. oktober.

13.10.2014