Utbygging eller bevaring av Grefsen?

Skal det bevares eller bygges ut på Nedre Grefsen? Les konsernsjef Daniel Kjørberg Sirajs svar på et innlegg om dette temaet i Dagsavisen torsdag 13. oktober.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Du kan lese innlegget i Dagsavisen her.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS:

Å opptre i sosiale medier er en balansekunst. Til Lars Flugsrud og andre berørte beboere på Grefsen, vil jeg beklage at mine uttalelser på Twitter kunne gi inntrykk av at jeg var respektløs overfor dere. Det var aldri min intensjon.

Jeg har stor respekt for at folk ønsker å kjempe for sitt bomiljø, selv om jeg ikke alltid er enig med lokale pressgrupper om hva som er rett utvikling. Villa- og småhusområdene er en del av Oslos unike boligsammensetning, og bidrar til å gjøre hovedstaden til den flotte byen den er i dag. I en tid da vi, utbyggere, planmyndigheter og politikere, søker muligheter for hvordan vi kan møte Oslos boligbehov, er det viktig å være bevisst på hvor det skal bygges og hva slags bebyggelse byen vår skal ha.

Når det gjelder Nedre Grefsen mener jeg imidlertid at det nå er feil prioritering å ta dette småhusområdet til fortettingsområde med blokkbebyggelse. Dette burde heller sees på som en fremtidig mulig arealreserve for Oslo. Jeg mener at kommunen i stedet burde fokusere på økt utnyttelse i områder der man skal transformere fra industri til bolig, f.eks nede i Nydalen og i den nye Hovinbyen. Her gjenstår mange utfordringer. Det er stor forskjell på å bygge høyhus på en parkeringsplass eller et tidligere næringsareal, der infrastrukturen tåler mange innbyggere, enn å rasere etablerte villaområder med lavblokker.

Hvis vi skal få plass til alle som vil bo i byen vår, må vi bygge flere boliger. Når man bor i en storby, som Oslo er i ferd med å bli, vil man på godt og vondt merke hvordan byen forandrer seg. Å tilrettelegge for Oslos fremtidige befolkningsvekst vil innebære endringer både for byens utforming og for innbyggerne. Derfor må det være gode planer for boligutvikling og boligbygging. Ved å fortette enda mer ved utvalgte knutepunkter som er sentralt plassert, men dårlig utnyttet, som Nydalen og Hovinbyen, er det mulig å bevare villa- og småhusområdene i byen vår. Da vil vi bevare Oslos unike karakter, og få en by som har plass til alle.

På denne bakgrunn kan jeg si at OBOS i dag ikke har noen planer om å kjøpe opp eneboligtomter på Grefsen, verken alene eller sammen med Selvaag for å legge press på utviklingen av området. OBOS har heller ikke tatt til orde for at Grefsen bør fortettes. Men hvilke steder som skal bygges ut, hvor det skal bygges mye og hvor det skal bygges lite, er det i all hovedsak Oslos politikere, plan- og bygningsetaten som bestemmer. Skulle kommunen etter en demokratisk prosess beslutte at området skal fortettes, vil OBOS måtte forholde oss til dette som vi gjør til andre definerte fortettingsområder i Oslo.