Veidekke og OBOS kjøper Middelthunsgate 15

Veidekke og OBOS har gjennom sitt felles utbyggingsselskap M17 Utvikling AS kjøpt eiendommen Middelthuns gate 15 fra Stiansen Eiendom.

Balkong i boligblokk fotografert gjennom grønne trær.


Eiendommen er nabo til det planlagte utbyggingsprosjektet i Middelthuns gate 17 som M17 Utvikling eier.

Målet er å utvikle de to eiendommene Middelthuns gate 15 og Middelthuns gate 17 til et attraktivt nytt boligområde.

-  Kjøpet av Middelthuns gate 15 vil  tilføre vårt prosjekt i Middelthuns gate 17 en betydelig merverdi. Vi kontaktet Stiansen Eiendom  for en god stund siden med sikte på et kjøp av eiendommen. Det er derfor gledelig at vi etter mange måneder med forhandlingsprosess er kommet til enighet med Stiansen Eiendom, sier Daniel Kjørberg Siraj, styreleder i M17 Utvikling og administrerende direktør i OBOS Nye Hjem.

Transaksjonen har vært gjennomført uten megler, men både M17 Utvikling og Stiansen Eiendom har vært bistått av advokater i sluttføringen av avtalen og ved oppgjøret. Kjøpesummen er avtalt til 110 millioner kroner og gjennomføres som et ordinært eiendomssalg.

-  Stiansen Eiendom er tilfreds med at vi er kommet til enighet med Veidekke Eiendom og OBOS Nye Hjem om dette salget. Eiendommen har betydelige setningsskader etter anleggsarbeid på tilliggende eiendommer, og vi har lenge vurdert et eventuelt salg opp mot en nødvendig og dyr rehabilitering. Vi er trygge på at OBOS og Veidekke i felleskap vil utvikle eiendommen på en god måte, sier Terje Pedersen, daglig leder i Stiansen Eiendom.

06.03.2013