Verdien av et nabolag

Fra den dagen Myer og småbrødrene ble funnet på gaten, fikk livet ny mening. Guttene flyttet inn i en SOS-familie i Bogotá. Der fikk de både en trygg familie – og et nabolag.

Etter at moren forlot dem og faren ikke lenger maktet omsorgen, måtte brødrene klare seg selv. Da guttene ble fanget opp av SOS-barnebyer i Colombia, var de sterkt preget av et liv på gaten.


I snart syv år har de bodd sammen i SOS-barnebyen i Bogotá, en klassisk barneby med ni familiehus innenfor et inngjerdet område. De har gått på skole, fått nye venner og blitt trygge sammen. Men da leiekontrakten for barneby-tomten gikk ut, valgte organisasjonen å flytte alle familiene inn i leiligheter i allerede eksisterende nabolag.  

Utforsker nabolaget

For Myer (15) og søsknene ble flyttingen et nytt skritt i riktig retning av selvstendighet. Vi var med da Myer fikk se det nye hjemmet sitt for første gang.  

− Jeg tror det blir veldig bra!  Jeg får flytte til en ny bydel og bli kjent med andre ungdommer. I barnebyen er vi mye sammen og har godt samhold, men nå kan vi utforske nabolaget mer og bli kjent med folk.   

Det er nettopp det flyttingen handler om. De aller fleste av barna i denne SOS-barnebyen er tenåringer og de nye hjemmene kan gjøre overgangen til voksenlivet enklere.

Myer elsker å tegne. Drømmen er å bli grafisk designer.

OBOS bygger gode samfunn

OBOS har finansiert flere av de nye boligene. Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj mener et godt bo- og oppvekstmiljø er mer enn en fin leilighet, eller et solid hus. Det handler også om livet mellom husene. 

− Et trygt hjem er fundamentet for trygge mennesker, og trygge mennesker skaper gode samfunn, sier Daniel Kjørberg Siraj. 

Han forteller at engasjementet til OBOS ikke handler om velgjørenhet, men om å skape endring. Siraj har selv vært i Colombia og besøkt SOS-barnebyer. 

− Vi møtte barn og unge som har drømmer som mine egne barn, enten de drømmer om å bli dataingeniør, lærer eller fotballspiller. Det er bare én grunnleggende forskjell. De har et annet fundament å bygge drømmene på. Derfor jobber OBOS med konkrete idéer til hvordan vi kan støtte ungdommene når de skal skape seg et nytt fundament gjennom utdanning og jobb. 

- Vi trenger nabokjerringen

Alle store byggverk trenger en god grunnmur, slik barn trenger en trygg oppvekst å bygge livet sitt på. Omsorg i en stabil familie løfter barn, familier og fremtidige generasjoner ut av fattigdom. Men grunnsteinene i en barndom består av mer enn en kjærlig familie. Nabokjerringen trengs også, mener generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer. 

− Alle barn trenger kloke øyne som ser. De trenger nabokjerringen som bryr seg – enten det er i Norge, eller i utlandet. Og for barn uten omsorg, eller barn som risikerer å miste omsorgen fra voksne, er dette spesielt viktig. De trenger omsorg, trygghet og tilhørighet – både i en familie og i  nærmiljø. Vi kan alle være den naboen som ser og bryr seg på en god måte.

I Colombia faller mange unge voksne utenfor samfunnet. Derfor jobber SOS-barnebyer mett med familier i krise. Her fra en helsestasjon organisasjonen driver.

Dette skjedde i Bogotá

Hun viser til erfaringene SOS-barnebyer har gjort i Bogotá det siste året. Barna har fått mulighet til å få nye venner, bli kjent med naboer, delta enda mer i lokalsamfunnet og utvikle nye sider hos seg selv. Det har gjort barna sterkere og mer uavhengige. 

− For barna i Bogotá har dette vært en svært god løsning, som bekrefter viktigheten av et trygt og godt nærmiljø, sier Bente Lier. 

Forskning om nabolag

Internasjonale og norske studier viser at barn og unges fremtidsmuligheter påvirkes av nabolaget de vokser opp i, både i positiv og negativ retning. Ifølge en forskningsrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet kan den sosiale kapitalen barn og unge får gjennom lokale nettverk i nabolaget blant annet gi tilgang til ressurser i form av nyttig informasjon og kunnskap om utdannings- og arbeidsmuligheter. En av Norges fremste barnepsykologer, Magne Raundalen, mener det er forskjell på å ha et hus og tak over hodet, og å ha et hjem. Nettopp fordi et hjem har nettverk. 

− Et barn trenger mange erfaringer for å bygge hjernen, og en del av disse får de i et trygt nabolag. Man kan si det så enkelt: Erfaringer bygger hjernen, og relasjoner bygger mennesker, sier Magne Raundalen. 

400 000 barn i ekstrem fattigdom
Myer og de tre brødrene er blant 1,2 millioner barn i Colombia som defineres som sårbare, ved at de har mistet én eller begge foreldre, eller at de ikke får god omsorg i egen biologisk familie. 400 000 av disse barna lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Akkurat slik Myer og de tre småsøsknene gjorde. I mange år kjente Myer på et sinne til moren, fordi hun forlot dem. 

− Jeg forklarte guttene at moren forlot dem på grunn av den økonomiske situasjonen de var i, men at hun innerst inne ikke ville det. Det var livet som tvang henne til å gjøre det, sier SOS-mor Yolis. 

− Vi som voksne må passe på barnas psykiske helse. Vi må støtte dem og oppmuntre dem til ikke å hate sine biologiske foreldre. I dag snakker Myer om moren sin på en varmere og kjærligere måte, fordi han bedre forstår situasjonen de var i, sier Yolis. 

OBOS samarbeider med SOS-barnebyer

  • OBOS er en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS-barnebyer og har støttet organisasjonen siden 2004, både i Malawi og Colombia.
  • OBOS, Skiforeningen og SOS-barnebyer samarbeider også om det digitale distansekortet Barn setter spor.
  • SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for at barn over hele verden skal få stabil omsorg fra voksne.
  • Organisasjonen støtter over en halv million barn og voksne gjennom familieprogram i lokalmiljøene, samt nesten 90 000 barn og unge i SOS-familier.