OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk

Visuelt-gull til OBOS-bladet!

OBOS-bladet vant gull for beste redaksjonelle design under Visuelt-dagene 2013.

Forside og oppslag i OBOS-bladet. Tema Miljø

Størst i Norden

"Visuelt" er Nordens største årlige arrangement innen visuell kommunikasjon. Konkurransen skal inspirere til kreativitet og høy faglig standard, samt hedre de beste arbeidene innen visuell kommunikasjon. 

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse for alle som jobber med å lage OBOS-bladet, og vi setter stor pris på gullet! Vi får også mange positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer og det betyr også mye for oss, sier redaktør Cathrine Wolf Lund.

Best i redaksjonell design 

OBOS-bladet og Teft Design stakk av med gullet for ”Redaksjonell design” i hovedkategorien for grafisk design. De andre nominerte var litteraturtidsskriftet Vinduet og matmagasinet Nord. 

– OBOS-bladet treffer en bred målgruppe på en innbydende måte. Det er en rik bruk av virkemidler, samtidig som bladets helhet oppleves som veldig samstemt, heter det i juryens kommentar.

SE VIDEO MED HELE JURYENS BEGRUNNELSE

04.06.2013