OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Boligbehov i endring

Kaja Melbye og Ingrid Sletten, Hille Melbye arkitekter

Når arealet er lite, blir det enda viktigere å ivareta boligkvaliteten. Hvilke kvaliteter er avgjørende for at små boliger blir gode? Og hva skal til for at boligutviklerne skal kunne bygge slik? Det har Sletten og hennes kolleger forsket på i Hille Melbye arkitekter. De fant ut at arkitekter og boligutbyggere bør forberede seg på nye trender for å nå framtidens boligkjøpere: delingsøkonomi, kollektive boformer, fellesareal, smartmøbler og medvirkning. Med andre ord, små boliger med svært arealeffektive planløsninger. Sletten, sammen med sine kolleger, mener markedet i nær fremtid vil begynne å etterspørre andre løsninger enn tidligere. Dette burde bli tatt imot som en mulighet, ikke som et hinder.

Sletten har en master i arkitektur fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og en master i Regional and Urban Planning fra LSE. Tidligere har hun erfaring som arkitekt hos Keith Williams Architects og hos Enerhaugen Arkitektkontor. I dag jobber hun som arkitekt hos Hille Melbye Arkitekter, hvor hun stadig blir bedt om å tegne små boliger med god kvalitet.

Kaja Melbye er sivilarkitekt MNAL og faglig leder ved arkitektkontoret Hille Melbye.

 

Programmet for OBOS Boligkonferanse 2018