Hopp til innholdet

OBOS Boligkonferanse 2018

Vi takker for i år og ønsker velkommen tilbake neste år!

Se filmer og presentasjoner fra dagen

Torsdag 30. august 2018

kl. 08.30 - 09.00 | Registrering og kaffe
kl. 09.00 | Velkommen til OBOS Boligkonferanse 2018 v/ konferansier Anne Grosvold
Tema: Boform
kl. 09.05 - 09.15
Framtidens bolig for framtidens boligkjøpere
Gylver er en tydelig og engasjert samfunnsdebattant som sier klart i fra, særlig i bærekraft- og klimaspørsmål. Til boligkonferansen kommer hun for å minne oss om at det faktisk er dagens ungdom som skal bo i framtidens boliger. Da skulle det bare mangle at de får være med på å bestemme hvordan boligene skal være!
Gina Gylver
Gina Gylver
Leder i Natur og Ungdom, Oslo
Hun er 17 år, genuint opptatt av framtiden og mener at hennes generasjon, neste generasjons boligkjøpere, også må få være med å bestemme hvordan framtidens boliger skal være.
Tema: Teknologi
kl. 09.15 - 09.30
Hvordan ruster vi oss for framtiden?
Vi bygger leiligheter, borettslag og hele bydeler. Hvis bygningene skal stå i minst hundre år, er det viktig at vi ruster oss for framtiden. Kjørberg Siraj skal fortelle om satsingen på Smart Living, mobilitet, bærekraft og om utfordringer i horisonten. Vil morgendagens ungdom komme seg inn på boligmarkedet uten å ha arvet en formue?
Daniel Kjørberg Siraj
Daniel Kjørberg Siraj
Konsernsjef i OBOS
Kjørberg Siraj er konsernsjefen som har flyttet OBOS i retning av digitalisering og økt innovasjon. Han tør å stille spørsmål ved det etablerte og mener at det er greit å ta en kalkulert risiko. Bare ved å dyrke nye ideer og nyvinninger er OBOS i stand til å levere framtidens bolig.
Tema: Teknologi
kl. 09.30 - 10.00
Re-imagine Living in a digital world!
Technology is not just changing the business model for the property industry. It is also changing the living experience and urban context. Volker will talk about Arup's research and work with cities and the real estate industry. He will focus on when digital is comparable to a supernova, releasing energy that can reshape entire industries.
Volker Buscher
Volker Buscher
Global Leader, Digital Products in Arup
He identifies technology trends that have a disruptive impact on the built environment, including engaging with key partners to share through open innovation capabilities that improve our industry and make a contribution to the UN Sustainable Development Goals.
Tema: Boform
kl. 10.00 - 10.30
På vei mot en ekte utopi
Med utgangspunkt i et helt nytt og spennende boligprosjekt i Berlin skal Heide snakke om bolig, by og utviklingen vi nå står ovenfor. Hva skjer når beboerne blir involvert i planlegging og boligbyggingen?
Tim Heide
Tim Heide
Co-founder and principal, Heide & Von Beckerath
Når Heide & Von Beckerath jobber med nye oppdrag fører designprosessen til en pågående forskning som involverer arkitektur og samfunn, bærekraft og teknologi. Deres arbeider har høstet prestisjetung internasjonal anerkjennelse.
Tema: Teknologi
kl. 10.30 - 10.50
Smart teknologi former framtidens bomiljø
Når kunstig intelligens eller maskinlæring skal integreres i "alt", blir det enda viktigere å involvere kundene i utviklingen av nye hjem. Nag ivrer for kjappere prosesser, smidigere arbeidsformer og mer eksperimentering.
Toril Nag
Toril Nag
Konserndirektør i Lyse
Hun brenner for grønn teknologi og smarte løsninger for hjemmet. Teknologien forandrer stadig våre vaner og preger også hvordan vi bor. Hvordan kan teknologi og smart energi gjøre bomiljø og samfunn bedre for oss som mennesker?
kl. 11.00 - 11.15 | Pause
Tema: Teknologi
kl. 11.20 - 11.40
Hvor smart kan ditt hjem bli?
Når huset ditt kan ta sine egne smarte valg, kan huset spare energi og kostnader for deg uten at du trenger å tenke på det. Fransson kommer for å fortelle oss hvor smarte framtidens hjem kan bli.
Henric Fransson
Henric Fransson
CEO, FM Technology
At ting leveres med små innebygde sensorer er en viktig del av digitaliseringen av vårt samfunn. Når du i tillegg kan bestille tjenester som hjemmehjelp og mat gjennom en app får du og huset ditt en "digital butler".
Tema: Teknologi
kl. 11.45 - 12.05
Hva betyr globalisering, urbanisering og digitalisering for hvordan vi bor?
Hva vil megatrender som globalisering, urbanisering og digitalisering si for framtidens boformer og framtidens bolig? Vil fremtidige generasjoner i det hele tatt ha råd til å skaffe seg sin egen bolig? Krokan skal hjelpe oss med å se inn i framtiden.
Arne Krokan
Arne Krokan
Professor ved NTNU
Krokan kombinerer sin teknologiske kunnskap med spørsmål om demografi og ressurser. Daglig jobber han med prosjekter som beskriver overgangen fra en industriell til et digitalt nettverksamfunn.
Tema: Boform
kl. 12.05 - 12.25
Boligbehov i endring
Når arealet er lite, blir det enda viktigere å ivareta boligkvaliteten. Hvilke kvaliteter kan kompensere for en liten grunnflate? Og hva skal til for at boligutviklerne skal kunne bygge slik? Det har Kaja Melbye og Ingrid Sletten forsket på. Vi bør dessuten forberede oss på disse nye trendene hvis vi skal nå framtidens boligkjøpere: delingsøkonomi, kollektive boformer og fellesareal, medvirkning og smartmøbler.
Kaja Melbye og Ingrid Sletten
Kaja Melbye og Ingrid Sletten
Hille Melbye arkitekter
Som arkitekter blir Kaja og Ingrid stadig bedt om å tegne små boliger. Og fordi de er opptatt av at alle burde ha en god bolig, begynte de sammen med sine kolleger å forske på hva som gjør trangbodd til velbodd. Kan store vindusflater og ekstra takhøyde veie opp for minimalt med gulvareal?
kl. 12.30 - 13.20 | Lunsj
Tema: Boform
kl. 13.25 - 13.35
Mikrohus som boform og investeringsobjekt
Et hus på hjul, og med solceller på taket, gir et lite økologisk fotavtrykk. De små husene er på litt over 20 kvadratmeter, og prises fra 700 000,-. Det er godt nytt for unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Boformen vil ha påvirkning på den generelle byutviklingen, er påstanden fra Reiss-Andersen og Meidell.
David Reiss-Andersen og Kalle Meidell
David Reiss-Andersen og Kalle Meidell
Norske Mikrohus
Reiss-Andersen og Meidell lager mikrohus på hjul. Det handler om smarte løsninger for den som vil eie færre ting. Er mikrohus en ny trend som kan være med på å løse dagens boligutfordringer?
Tema: Boform
kl. 13.35 - 13.45
Bofelleskap for aktive voksne
Kan en boform med tilgang til aktiviteter, hobbyrom og lounge være med på å fremme mening i livet, vennskap og trygghet, samt redusere ensomhet – og dermed øke livskvaliteten til godt voksne? Vil vi mer enn bare å bo?
Jan Olav Reien Frestad
Jan Olav Reien Frestad
Doyén
Jon Olav Frestad er founder i Doyén. Han kommer til boligkonferansen for å fortelle om sine erfaringer.
Tema: Teknologi
kl. 13.45 - 14.00
Kan framtidens bolig utvikles i et laboratorium?
HSB Living Lab ser ut som et vanlig hus der mennesker bor og lever, men er i virkeligheten en forsknings- og testarena. Et verdensunikt prosjekt der tekniske og arkitektoniske innovasjoner testes. Hvordan er det å bo i et laboratorium?
Freja Bramsen
Freja Bramsen
Chef för utveckling och hållbarhet HSB Göteborg
Freja Bramsen kommer for å fortelle hvordan det er å bo i en testlab, og hvorfor laben er så viktig for å utvikle boliger og byer for framtiden.
kl. 14.00 - 14.20 | Pause
Tema: Mobilitet
kl. 14.25 - 14.45
Å utvikle tjenester ved å lytte til byen
Hvordan lytte til byen og bruke teknologi til å tilby tjenester som er tilpasset byens behov? Oslo Bysykkel bruker sensorer til å samle inn stordata om bevegelsesmønsteret til byens befolkning. Målet er å tilby en tjeneste skreddersydd til byens behov.
Johan Høgåsen-Hallesby
Johan Høgåsen-Hallesby
CTO i Urban Sharing
Han er genuint opptatt av by og har fått hele Oslo til å sykle. Han er en av skaperne bak Oslo Bysykkel, og mener teknologi har liten verdi om man ikke vet hvordan man skal lytte og lære av byen.
Tema: Mobilitet
kl. 14.45 - 15.05
Mobilitet som planleggingsverktøy
Når Selvaag forsøker å tegne opp de store linjene for fremtiden, ser det dystert ut for privatbilen. Bilen vil ikke være en forlengelse av vår personlighet slik den er i dag, men kommer til å måtte vike for delingsøkonomien og kollektive transportløsninger.
Per Ivar Selvaag
Per Ivar Selvaag
Montaag
Han er kjent som et stjerneskudd innenfor design thinking. På Boligkonferansen vil han belyse hvordan mobilitetsteknologi alltid har hatt stor, og iblant uventet effekt, på samfunn verden over.
Tema: Debatt
kl. 15.05 - 15.25
Hvilken strategi bør vi legge for å møte framtiden?
En teknologisk transformasjon endrer forventningene til hva en god bolig er, hvordan en fungerende by skal være og hvilke tjenester nabolaget skal by på. Vi kan ikke lenger utvikle boliger og byer på tradisjonelt vis. Endringer må til, nye strategier må legges. Men hvilke? Det skal vi finne ut av. Kjør debatt!
Tid for debatt!
Tid for debatt!
Per Ivar Selvaag (Montage), Volker Buscher (Arup), Freja Bramson (HSB) og Kaja Melbye (Hille Melbye), skal snakke om hvilken strategi de har for å møte framtiden.
kl. 15.25 - 15.40 | Vi oppsummerer dagen og ønsker vel hjem!

For deg som tar byutvikling på alvor!

OBOS boligkonferanse er svært populær og samler alle som jobber med boligbygging og byutvikling til en dag stappfull av faglig inspirasjon.