OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Hva skjer når beboere involveres i byutvikling?

Samfunnet er tjent med å utvikle byer basert på beboernes behov og ønsker. Det hevder den tyske arkitekten Tim Heide som du kan møte på OBOS Boligkonferanse den 30. august.

OBOS Boligkonferanse 2018

Foto: Andrew Alberts

Tim Heide har de siste seks årene eksperimentert med å involvere nabolag og beboere i design- og byggeprosesser. Han mener involvering vil gi nye og mer inkluderende måter å utvikle byer på. Under konferansen vil han dele sine tanker om framtidens byutvikling og arkitektur.

Arkitektur kan løse samfunnsproblemer

Siden 2012 har Heide, sammen med sin partner Verena von Beckerath og arkitektstudioet Ifau, jobbet med utviklingen av IBeB – et unikt boligkonsept plassert på det som tidligere var blomstermarkedet i Berlin. I dag står bygget ferdig og de første beboerne har nettopp flyttet inn.  

Bygget består av en blanding av leiligheter, verksteder, delte boliger, studioer, grøntområder, samt arbeidsrom til foreninger og virksomheter. Flere av rommene har fleksible gulvplan og inngangsmuligheter for å kunne tilpasses ulike behov hos beboere og brukere. Boligene passer for både barnefamilier, eldre par og enslige. Alle boligprisene er faste.

Involvering

Heide mener IBeB er et godt eksempel på hvordan arkitektur på kan bidra til å løse samfunnsproblemer.

– Området var tidligere preget av sosiale konflikter, men nå er det mangfold, delingsøkonomi og fellesskap som dominerer. Det har vi oppnådd fordi vi har tatt hensyn til hvordan beboerne i området ønsker å leve i en langsiktig deltakende byutviklingsprosess, forteller Heide.

Han legger til at utviklingen av fremtidens byer påvirkes av mange faktorer. Derfor må arkitektur sees i sammenheng med miljø, samfunn, politikk og sosial involvering.

– Skal vi løse utfordringene byene står overfor i fremtiden må vi tørre å utforske og prøve ut nye måter å utvikle dem på. Med andre ord kan ikke byutvikling skje ved å tre nye ideer nedover hodene på nabolag og de som bor der, men heller gjennom å involvere dem i designprosessen, sier Heide.

Foto: Andrew Alberts

Brøt normer for byutvikling

Utgangspunktet for blomstermarked-prosjektet var å initiere utviklingen av bærekraftige bygninger som kunne tjene samfunnet.

– I likhet med utviklingsprosjekter i mange andre europeiske storbyer var det en fare for at også utviklingen av dette området ville føre til høye priser. Dermed ville mange potensielt bli ekskludert fra å kunne leve og etablere seg her. Det er en trend vi ønsker å gjøre noe med, sier Heide.

Prosjektet startet derfor med at lokale myndigheter, i samarbeid med Berlins senat for byutvikling og miljø, lokale interessenter samt uavhengige eksperter, annonserte en konsept-budrunde. Arkitektene med det beste konseptet fikk kjøpe eiendommen og deretter gjennomføre sin idé. Metoden bryter dermed med dagens normer for byutvikling.

Fant inspirasjon i nabolaget

Heide og von Beckerath henvendte seg til lokalbefolkningen for inspirasjon. Det viste seg at beboerne i området ville ha et bygg som ikke ekskluderte noen, samtidig som det hadde både en privat og offentlig hensikt.

– Ønskene bar tydelig preg av trenden med stadig mer flytende grenser mellom arbeid og fritid. Ideen vår var derfor å utvikle et bygg som bestod av både bo- og arbeidsenheter med varierte bruksområder til et bredt spekter av beboere, forteller Heide.

– Til syvende og sist handler byutvikling om hvordan vi ønsker å leve, avslutter han.

Portrait_Tim HeidePortrait_Tim HeidePortrait_Tim HeidePortrait_Tim Heide
Tim Heide er arkitekt og partner i arkitektfirmaet Heide og Von Beckerath lokalisert i Berlin.

OBOS Boligkonferanse

Tema for OBOS Boligkonferanse 2018 er framtidens bolig. Det er på tide å utfordre etablerte sannheter om hvordan vi har lyst til å bo.

Vil du vite mer om årets konferanse?

 

Program og påmelding