Hopp til innholdet

Hvordan kan eiendomsbransjen møte fremtidens teknologi?

En digital transformasjon vil endre eiendomsbransjens forretningsmodell. På OBOS Boligkonferanse 2018 går Volker Buscher dypere inn i fremtidens digitale verden.

OBOS Boligkonferanse 2018

Volker Buscher er Global Head of Data i Arup. Han arbeider med noen av de mest komplekse problemstillingene vi står overfor, nemlig hvordan vi skal møte de nye og omfattende teknologiske endringene.

Med tittelen «Re-imagine Living in a digital world» vil han på konferansen 30. august ta oss med inn i sin verden.

Ny forretningsmodell?

I framtiden vil eiendomsbransjen tilrettelegge for langt mer enn det å bo.

Smart cities er et begrep både Arup og Buscher bruker, hvor mer involverte og sammenkoblede innbyggere er stikkord.

– I stedet for at eiendommen er en økonomisk ressurs, et kontraktsforhold mellom utleier og leietaker, vil gjerne mennesker i dag bruke eiendommen mer fleksibelt, og til mer enn bare bolig. Arups forretningsmodell legger til rette for at slike faktorer i større grad kan bli tatt hånd om, forklarer Buscher.

Økonomi, deltagelse og bærekraft

Buschers utgangspunkt er at teknologi ikke bare endrer måten å bygge boliger på, men også hele konteksten rundt urbanisering og boligutvikling. På spørsmål om hva som ligger i dette, nevner Buscher særlig tre ting:

– For det første ligger det et økonomisk spørsmål til grunn. Hva skjer med byene når yrker som taxisjåfører og institusjoner som banker ikke lenger finnes fysisk, men kun digitalt i skyen? Deretter er det snakk om forholdet mellom styresmakter og innbyggere. Fremtidens byer og boliger vil i større grad påvirke – og påvirkes av – menneskene som bor i dem. Hva er de positive effektene av bredere deltagelse i beslutningstaking? Til sist er effektivitet og bærekraft viktige nøkkelord, forteller Buscher.

Angående effektivitet og bærekraft, er et av Arups prosjekter i London et godt eksempel på nytenkning og å gripe muligheter som gir positive utslag for både styresmakter og byens innbyggere.

I tillegg til å gi gatelys, ble lyktestolper brukt som plattformer for å hente inn data. Lyktestolper ble utviklet til å kunne måle byens luftkvalitet. Det dreier seg om å tilgjengeliggjøre teknologi som allerede finnes, og å dra nytte av den på nye måter.

– Fra å spille en taktisk rolle kan data i en digital verden i stor grad benyttes som strategisk ressurs, sier Buscher.

Endring eller digital supernova?

– Den digitale tidsalder betyr langt mer enn Facebook og smarttelefoner. Digital utvikling fører til endringer både på samfunns- og individnivå. At graden av det digitale ikke vil bli mindre, men tvert i mot større, er selve antagelsen Arup jobber under, forteller Buscher.

Vi mennesker har lenge måttet tilpasse oss digitale oppfinnelser og endringer. Buscher nevner e-posten som eksempel.

– Den endringen klarte vi å møte, men de digitale endringene vi står overfor i dag, går langt ut over en slik enkeltstående oppfinnelse. Hvordan møter vi slike store digitale transformasjoner?

Dersom teknologiske og digitale endringer utvikler seg til å kunne sammenliknes med en supernova, vil hele bransjer få endrede forutsetninger.

Spørsmålet virksomheter ifølge Buscher dermed må stille seg, er hvilke muligheter endringene gir. Den store endringen i eiendomsbransjen skjer nå, presiserer han, og legger til at bedrifter vil måtte ha en strategi for å møte disse dyptgripende endringene.

 

OBOS Boligkonferanse 2018

Tema for OBOS Boligkonferanse 2018 er framtidens bolig. Det er på tide å utfordre etablerte sannheter om hvordan vi har lyst til å bo.

Vil du vite mer om årets konferanse?

Program og påmelding