Hopp til innholdet
Historiske bilder
Gamle bilder
Historie
Svart-hvitt
Sort-hvitt
Sort\hvitt
Svart\hvitt

Side  i "Obos - Hus og hjem i 75 år"

Jakten på den gode byen

OBOS har bygget byen i over 90 år. Hele tiden har målet vært å skape en god by for alle som bor i den.

Påmelding boligkonferansen

Rom ble ikke bygget på en dag - heller ikke Oslo eller andre norske byer. Byen skapes litt og litt og endres hele tiden. Imens skifter idealene for hvordan en god by skal utformes. Og dermed også de politiske rammene.

Anne-Kristine Kronborg er kunsthistoriker med bolig- og byhistorie som spesialitet, jobber som formidlingsrådgiver i OBOS.
Anne-Kristine Kronborg, Arkitekturhistoriker i OBOS.

Byutvikling er mer enn boligbygging. Det er også alle de menneskene som bor og ferdes i byen hver eneste dag. Det er handelsplasser og møtesteder, transport og rom for de myke trafikkantene. 

Å skape en perfekt by krever kontinuerlig planlegging over mange år og gjennom ulike epoker. Men hvordan kan vi planlegge for en fremtid vi ikke kjenner? Og hva kan vi lære av det våre forgjengere bygde før oss?

Anne-Kristine Kronborg skal ta oss igjennom vår felles bolig- og byutviklingshistorie. Med sine morsomme og underfundige eksempler skal hun tegne de store linjene for oss. Og minne oss om hva vi har lært av historien slik at vi kan ta erfaringer andre har gjort før oss med inn i dagens byutvikling.

Gå videre til program og påmelding

For deg som tar byutvikling på alvor

OBOS Boligkonferanse samler alle som jobber med boligbygging og byutvikling. Vi kan love et innholdsrikt program med sterke foredragsholdere. Velkommen til en dag stappfull av faglig inspirasjon!

Det er den mest inspirerende konferansen jeg har vært på i mitt 30 år lange yrkesaktive liv.

Deltaker i 2018