Hopp til innholdet

I byens tjeneste

Ellen De Vibe har gitt plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og har alltid holdt den faglige fanen høyt.

Meld deg på

Ellen de Vibe har gjennom 20 år ledet en etat som jobber utrettelig for at Oslo skal bli en bedre by. Hun er opptatt av arkitektonisk kvalitet, gode byrom og materialbruk.

De Vibe har gitt plan- og bygningsetaten en tydelig stemme i byutviklingen og har alltid holdt den faglige fanen høyt. Men hvordan er det egentlig å lede en etat i krysningspunktet mellom de langsiktige, faglige vurderingene og de politiske beslutningene fra den til enhver tid sittende byråd?

For deg som tar byutvikling på alvor

OBOS Boligkonferanse samler alle som jobber med boligbygging og byutvikling. Vi kan love et innholdsrikt program med sterke foredragsholdere. Velkommen til en dag stappfull av faglig inspirasjon!

Det er den mest inspirerende konferansen jeg har vært på i mitt 30 år lange yrkesaktive liv.

Deltaker i 2018