OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Finnes den perfekte byen?

Tema på årets boligkonferanse er «Den perfekte byen". Det skal handle om byutvikling og hvordan visjoner og politikk påvirker den helhetlige utbyggingen.

Meld deg på

Det sies at de private utbyggere har én agenda; å bygge høyere og tettere! Det skal tjenes mest mulig penger på minst mulig areal. Men stemmer det?

På den andre siden finnes det politikere - som har visjoner og tenker helhetlig byutvikling.

 

Visjon, politikk og virkelighet

God byutvikling handler ikke bare om å bygge. Det handler også om å utvikle en identitet og gi følelse av tilhørighet. Kan én enkelt utbygger klare det alene, eller trenger vi en overordnet planlegger? Spiller private og offentlige aktører på lag, og hvem skal oppfylle de politiske ønskene?

Temaet for konferansen favner vidt. Vi skal dykke ned i detaljene og bevege oss opp på overflaten for å beskue helheten. For det er ikke alltid ting er slik de ser ut ved første øyekast.

Til konferansen kommer både utbyggere, politikere, arkitekter og akademikere for å gi oss sine framtidsvisjoner og refleksjoner over hvor vi som samfunn beveger oss. Hva er det egentlig vi vil ha og hva trenger vi?

Dyktige folk på scenen