OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Årsrapport 2011
Forretningsbygg
Bergen
Kjøttbasaren

Med arkitektur som verktøy

Maria Molden er byarkitekt i Bergen. Hun bruker arkitektur som verktøy for å oppnå god samfunnsutvikling.

Påmelding

Molden er opptatt av at arkitektur ikke bare skal handle om enkeltbygninger, men om byen som helhet.

Byens fysiske rammer er avgjørende – de former oss som mennesker og samfunn. Det er dette som er viktig å ha med seg når vi bygger den tette byen, fordi byens rom, sammenhenger og vegger blir en stadig større del av hverdagen vår, minnene våre og livene.

Der utbyggerne tenker på fortetting og utnyttelse, tenker byarkitekten på hvordan hvert prosjekt kan være med å bidra til økt byliv og gode opplevelseskvaliteter som styrker byen for alle.

Med en fersk arkitekturstrategi i lommen viser hun hvordan den skal danne felles plattform for utvikling av prosjekter i samarbeid mellom kommune og utbyggere. Med tydelige mål for arkitekturen kan vi fokusere på mulighetene for hvordan hvert prosjekt kan gi  bedre by, økt folkehelse, inkluderende steder og bedre livskvaliteten for mange.

Maria Molden er sivilarkitekt og har blant annet bakgrunn fra Arkitektgruppen Cubus. Hun har undervist ved AHO, Bergen Arkitekthøgskole og Høgskolen i Bergen.

 

For deg som tar byutvikling på alvor

OBOS Boligkonferanse samler alle som jobber med boligbygging og byutvikling. Vi kan love et innholdsrikt program med sterke foredragsholdere. Velkommen til en dag stappfull av faglig inspirasjon!

Det er den mest inspirerende konferansen jeg har vært på i mitt 30 år lange yrkesaktive liv.

Deltaker i 2018