Hopp til innholdet
Arkitekturpsykolog Oddvar Skjæveland skal analysere Byfil-undersøkelsen.

Planlegging – som om beboeren betyr noe

Byen planlegges ofte med en formell og faglig innfallsvinkel. Innbyggerne derimot har sine egne drømmer, og sin hverdagslogistikk.

Påmelding boligkonferansen

Ofte jobber planleggere, arkitekter og boligprodusenter i et formelt, faglig språk. Boligkjøperne derimot har alltid sin egen plan. Egne drømmer, relasjoner og hverdagslogistikk er bakgrunn for atferd og beslutninger.

Oddvar Skjæveland har studert gapet mellom utbygger og innbygger og vet mye om hvordan by- og boligplanleggeren kan jobbe smartere for å øke sin treffsikkerhet. For en ting er sikkert; boligutforming påvirker våre relasjoner og måten vi lever våre liv på.

Analogt eller digitalt byliv?

Et annet utgangspunkt for hans faglige tilnærming er det analoge satt opp mot det digitale. Hva skjer med oss når det fysiske, kroppslige og berørbare relateres til det som i dag gjennomsyrer våre liv, nemlig den digitale, mobile kommunikasjonen? Hvilken konsekvens får digitaliseringen for utvikling av byens plasser, boliger og sosiale mønstre?

Norges første arkitekturpsykolog

Oddvar Skjæveland er Norges første arkitekturpsykolog, utdannet ved Universitetet i Bergen og Göteborgs universitet, og har jobbet mye med byutvikling, boligutvikling, skole og sykehus.

Program og påmelding

 • Oslo 20170921; OBOS boligkonferanse; Den Norske Opera; Anne Grosvold; Daniel K. Siraj

  Tid og sted

  Onsdag 28. august 2019
  Klokka 09.00 - 15.40
  Oslo, Den Norske Opera & Ballett, Kirsten Flagstads Plass 1

 • Obos konferanse

  Pris

  Ordinær pris: 1 500,-
  Student: 100,-

 • Konferansier

  Jan-Paul Brekke er sosiolog og forsker, men også kjent fra teatersport og humor. Kan han få oss til å se boligbygging og byutvikling fra en side vi kanskje ikke har gjort før?