Hopp til innholdet

Bodde besteforeldrene dine i et stort hus i Oslo på 1960-tallet?

Hva slags flaks trenger man for å komme inn på, eller avansere i boligmarkedet?

En av flere former for flaks i boligmarkedet fremtrer via arv og overføringer. Både ved inngang og avansement i markedet kan det være fordelaktig å ha foreldre med boligformue.

Boforhold i et femtiårspespektiv – fra besteforeldre til barnebarn

Spørsmålet som tas opp i dette foredraget er om disse sammenhengene strekker seg over flere generasjoner: Kan ulikhet i boligmarkedet tilbakeføres til bestemor og bestefars boligkonsum på 1960-tallet? Hvem er i så fall «vinnere» og «tapere»?

Terje Wessel er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han forsker på tema som urbanisering, økonomisk og sosial utvikling i byer, flytting og prosesser i boligmarkedet. Foredraget baseres på en ny artikkel i tidsskriftet «Social Science Research». Det er den første internasjonale studien som foretar koblinger mellom besteforeldre og barnebarns boligkonsum.