Hopp til innholdet

Bodde besteforeldrene dine i et stort hus i Oslo på 1960-tallet?

Hva slags flaks trenger man for å komme inn på, eller avansere i boligmarkedet?

Meld deg på boligkonferansen

En av flere former for flaks i boligmarkedet fremtrer via arv og overføringer. Både ved inngang og avansement i markedet kan det være fordelaktig å ha foreldre med boligformue.

Boforhold i et femtiårspespektiv – fra besteforeldre til barnebarn

Spørsmålet som tas opp i dette foredraget er om disse sammenhengene strekker seg over flere generasjoner: Kan ulikhet i boligmarkedet tilbakeføres til bestemor og bestefars boligkonsum på 1960-tallet? Hvem er i så fall «vinnere» og «tapere»?

Terje Wessel er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Han forsker på tema som urbanisering, økonomisk og sosial utvikling i byer, flytting og prosesser i boligmarkedet. Foredraget baseres på en ny artikkel i tidsskriftet «Social Science Research». Det er den første internasjonale studien som foretar koblinger mellom besteforeldre og barnebarns boligkonsum.

Dyktige folk på scenen

For deg som tar byutvikling på alvor

OBOS Boligkonferanse samler alle som jobber med boligbygging og byutvikling. Vi kan love et innholdsrikt program med sterke foredragsholdere. Velkommen til en dag stappfull av faglig inspirasjon!