Hopp til innholdet

Grønt ansvar - søk om støtte til miljøtiltak

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler for å støtte boligselskap som faser ut oljefyring. I tillegg støtter vi ulike miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Last ned søknadsskjema

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Da er det muligheter for å få støtte av OBOS. Se nedenfor hva OBOS vektlegger og hvordan du kan søke.

Kriterier

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø eller uterom
 • Tiltaket genererer innovasjon og nyskapning
 • Tiltaket bidrar til synlighet om at OBOS tar grønt ansvar
 • Det kan søkes om støtte opp til halvparten av totalkostnad, men ikke mer enn tre millioner kroner
 • Boligselskap som får støtte må bruke OBOS som forretningsfører
 • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller til drift og løpende vedlikehold
 • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført

 Søknadsfrister

Husk å være tidlig ute med søknaden, slik at du får svar før tiltaket skal igangsettes. Vi mottar en rekke søknader, og det kan ta noe tid før du får svar. Inntil videre behandles søknader fortløpende. Fra andre halvår 2017 blir det innført fire årlige frister for å søke:

 • 30. november
 • 28. februar
 • 31. mai
 • 31. august

 Hvordan søker du?

Last ned, fyll ut søknadsskjemaet og send til grontansvar@obos.no.

Last ned søknadsskjema