Hopp til innholdet
Bilde av grønne stiklinger

Grønt ansvar - søk om støtte til miljøtiltak

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler for å støtte boligselskap som vil gjøre grønne tiltak som monner. I tillegg støtter vi ulike miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Last ned søknadsskjema

Har du planer om et positivt tiltak for et bedre miljø eller uterom der du bor? Da er det muligheter for å få støtte av OBOS. Se nedenfor hva OBOS vektlegger og hvordan du kan søke.

Kriterier

 • Tiltaket retter seg mot klima, miljø eller uterom
 • Tiltaket genererer innovasjon og nyskapning
 • Tiltaket bidrar til synlighet om at OBOS tar grønt ansvar
 • Det kan søkes om støtte opp til halvparten av totalkostnad, men ikke mer enn tre hundre tusen kroner
 • Boligselskap som får støtte må bruke OBOS som forretningsfører, og vil måtte binde seg til dette i inntil fem år
 • Det gis ikke støtte til enkeltpersoner eller til drift og løpende vedlikehold
 • Det gis ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført eller igangsatt

 Søknadsfrister

Husk å være tidlig ute med søknaden, slik at du får svar før tiltaket skal igangsettes. Følgende søknadsfrister gjelder: 

 • 28. februar
 • 31. mai
 • 31. august
 • 30. november

 Hvordan søker du?

Last ned, fyll ut søknadsskjemaet og send til grontansvar@obos.no.

Last ned søknadsskjema