Hopp til innhold

Behandlingsansvar ved sammenstilling av personopplysninger med mediene

Rollefordeling ved sammenstilling av personopplysninger med medier for å vise deg annonser.

OBOS sammenstiller kontaktopplysninger til OBOS-medlemmer, såkalt «matching», for å vise annonser hos eksterne medier som tilbyr annonse-plass («annonse-medier»).» I forbindelse med denne behandlingen er OBOS og annonse-mediet enten felles behandlingsansvarlige. Ved å sammenstille enveiskrypterte epost/mobilnummer fra OBOS med annonse-mediets brukerregister, kan vi finne OBOS-medlemmer hos annonse-mediet og bruke deres systemer for å vise våre annonser hos dem.

For å vise slike annonser hos annonse-mediet, oppretter vi lister med epost/mobilnummer til våre medlemmer. Denne informasjonen krypteres og sendes over til annonse-mediet for sammenstilling med deres brukerregistre. Denne listen kan være hele vår medlemsbase eller et utdrag. For de medlemmene der det er sammenfall mellom epost/mobilnummer hos OBOS og annonse-mediet, vil vi etter sammenstillingen kunne målrette annonser til disse. I enkelte tilfeller benyttes også informasjon som annonse-mediet har, for ytterligere å definere målgruppen. Listene kan også brukes for å unngå at OBOS-medlemmer får opp annonser som oppleves som lite relevante. De krypterte listene kan lagres i mediets systemer i opptil 30 dager før den slettes.

Der OBOS og annonse-mediet har fastslått at de er felles behandlingsansvarlige, vil det være inngått en avtale om felles behandlingsansvar, og hvor følgende roller og ansvar gjelder mellom partene:

  • OBOS bestemmer (uavhengig av annonse-mediet) hvorfor og hvordan OBOS-medlemmenes personopplysninger samles inn samt hvem som er en del av listen som sendes til annonse-mediene. OBOS er i den sammenhengen alene behandlingsansvarlig for å overholde sine forpliktelser etter personvernlovgivningen
  • Annonse-mediet bestemmer (uavhengig av OBOS) hvorfor og hvordan deres brukeres personopplysninger samles inn for reklameformål i deres systemer og er i den sammenheng alene behandlingsansvarlig for å overholde sine forpliktelser etter personvernlovgivningen
  • OBOS og annonse-mediet bestemmer i fellesskap behandlingen for opplasting av OBOS sin data i annonse-mediet sine systemer, opprettelse av segmenter og valg av andre målrettingskriterier, lagring av segmenter for kampanjeperioden, aktivering av kundesegmenter og måling av annonsene for rapportering.

For behandlingsaktiviteter som faller inn under felles behandlingsansvar:

  • Både OBOS og annonse-mediet er ansvarlige for å etablere et rettslig grunnlag, informere brukere (inkludert om det felles kontrolloppsettet), håndtering av datainnbrudd og opprettholde registre over behandlingsaktiviteter;
  • Annonse-mediet er ansvarlig for å muliggjøre er registrertes rettigheter (med hensyn til tilpassede segmentdata), sikre samsvar fra sine databehandlere og sikre databehandlingssikkerhet.

Liste over annonse-medier som OBOS for tiden har felles behandlingsansvarlig med: