Hopp til innhold

Personvern - Brukt i PDF utskrift på overføringsskjema (Ingress + Innhold)

OBOS BBL («OBOS») er eid av medlemmene. OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Opplysninger om medlemmer administreres i et medlemsregister. Samtidig utvikler og administrerer OBOS et fordelsprogram for medlemmene.

Et medlemskap i OBOS kan være avgjørende for muligheten til å skaffe en bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

OBOS eier en rekke datterselskaper som blant annet sørger for gode tilbud og fordeler til medlemmene. OBOS har også flere eksterne samarbeidspartnere innenfor ulike områder som styrker mangfoldet i fordelsprogrammet. Fordelsprogrammet eies og administreres av OBOS og er i stadig utvikling.

Når du blir medlem i OBOS, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering og annen form for behandling av personopplysninger som er knyttet til en enkeltperson. OBOS' personvernerklæring skal i likhet med personopplysningsloven og annet regelverk, bidra til at de personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. Ikke minst skal du være trygg på at dette skjer på en sikker måte.

Behandlingen/samtykke

OBOS behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som medlem (jf. personopplysningsloven § 8 a). Som hovedregel vil dette også gjelde behandling som skjer i regi av OBOS' datterselskaper, siden disse har en viktig rolle i vår virksomhet.

For visse formål vil OBOS imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder kun i tilfeller hvor slik behandling klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter. Samtykke som er nødvendig for en slik behandling av personopplysninger, gir du ved å krysse av for "samtykke avgis" i forbindelse med innmelding på Min side, eller på innmeldingsblankett. Først etter avgitt samtykke vil OBOS foreta behandling som ikke kan gjennomføres med grunnlag i medlemsavtalen.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er OBOS (ved konsernsjefen) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for OBOS' behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret samt administrasjon og utvikling av fordelsprogrammet, er imidlertid delegert til medlemsavdelingen.

Hvilke opplysninger registreres om deg?

Ved innmelding registrerer OBOS følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Medlemsnummer tildeles og registreres av OBOS.

Andre opplysninger kan du frivillig registrere på Min side. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at OBOS skal kontakte deg på.

Det er frivillig å avgi personopplysninger til OBOS, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent.

Ved behov vil OBOS også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra OBOS sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet

Informasjon ved bruk av OBOS' digitale løsninger

Dersom du er inne på OBOS' hjemmesider eller andre tilknyttede internett-applikasjoner (for eksempel styrerommet.net og HerBorVi.no), etterlates enkelte elektroniske spor. OBOS vil da for en periode registrere visse opplysninger gjennom såkalte cookies (informasjonskapsler). En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside lagres på din datamaskin.

OBOS benytter informasjonskapslene til å generere statistikk og de kan benyttes i forbindelse med markedsføring av tilbud og medlemsfordeler gjennom fordelsprogrammet. Informasjonskapslene registrerer bruken av hjemmesidene til OBOS og gir blant annet grunnlag for forbedring av disse.

Ved bruk av nettsidene til OBOS registreres i noen tilfeller din IP-adresse (som er en identifikasjon på din datamaskin), samt din innloggede/ikke-innloggede status på Min Side, din web-adferd (for eksempel hvilke sider du besøker, når du besøker dem og eventuelle produkter som bestilles), omtrentlig lokasjon, teknisk informasjon om din nettleser og operativsystem og hvilken nettside du kom fra.

Din bruk av hjemmesiden til OBOS kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Nærmere informasjon om informasjonskapsler/cookies kan du lese her.

Ved bruk av OBOS' app på mobiltelefon og nettbrett registreres blant annet opplysninger om lokasjon og informasjon om mobilenheten. Nærmere opplysninger om personvern fremkommer ved nedlasting av appen, herunder formål, innsyns- og sletterutiner.

Hva er formålet?

Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. I tillegg vil OBOS drifte, administrere og vedlikeholde medlemsregisteret. Vi vil også utvikle og markedsføre fordelsprogrammet, herunder opplyse deg om de tilbud og fordeler som du til enhver tid kan oppnå gjennom fordelsprogrammet. Videre ønsker OBOS å kunne tilby deg produkter og tjenester fra andre selskaper i OBOS-konsernet.

Behandlingen av personopplysninger som OBOS utfører innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter, herunder rettigheter knyttet til blant annet forkjøpsrett og ansiennitet, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene, håndtering av andelskapitalen/kontingenter, utsendelse av OBOS-bladet og eventuelt nyhetsbrev, gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra OBOS og OBOS sine samarbeidspartnere og datterselskaper, gi god medlemsservice og forestå en god oppfølging av medlemskapet, samt følge opp avtalen OBOS har med medlemmet.

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra OBOS' samarbeidspartnere i fordelsprogrammet og datterselskaper i OBOS-konsernet, så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av OBOS. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. OBOS ønsker at du som medlem får tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår OBOS med dette.

Dersom OBOS eller samarbeidspartnere/datterselskaper tilpasser informasjon og markedsføring til dine preferanser og/eller behov, benyttes såkalte personprofiler og du vil i såfall motta nærmere informasjon om dette, jf. personopplysningsloven § 21. 

Dersom OBOS skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette, jf. markedsføringsloven § 15. Dette gjør du ved å krysse av for at samtykke avgis ved innmelding, eller på et senere tidspunkt på Min side.

Du har anledning til å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra OBOS, jf. markedsføringsloven § 12. Slik reservasjon kan gjøres ved å kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00. Dersom du reserverer deg, får du ikke tilgang til alle de fordeler som er tilgjengelig for OBOS-medlemmer.

Hvilken sikkerhet har OBOS rundt medlemsregisteret?

Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?

Det er bare utvalgte medarbeidere i OBOS som har tilgang til medlemsregisteret. OBOS har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Hvor kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Som medlem i OBOS har du rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett på informasjon om den behandlingen OBOS foretar og som er beskrevet over, jf. blant annet personopplysningsloven § 18.

Begrenset innsyn kan du få ved å logge deg inn på Min side. For mer utfyllende innsyn kan du kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00.

Vi har felles interesse i at de opplysningene som er registrert i vårt medlemsregister om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ønsker endringer kan dette gjennomføres ved å kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00.

Når slettes registrerte personopplysninger?

Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret.

Dersom du melder deg ut av OBOS, eller utelukkes som medlem av OBOS etter de regler som gjelder i boligbyggelagsloven og OBOS' vedtekter, vil personopplysningene om deg straks bli slettet fra registeret.

Dersom du ikke betaler medlemskontingenten i OBOS, blir du ikke automatisk slettet fra medlemsregisteret. Opplysningene om deg blir etter en tid overført til en egen historisk og spesielt skjermet database. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har sluttet å betale kontingent.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte medlemsavdelingen i OBOS ved medlemsservice på medlemservice@obos.no eller telefon 22 86 55 00.