Hopp til innhold

Personvernerklæring for Megleroppgjør AS

All behandling av personopplysninger i Megleroppgjør AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen beskriver Megleroppgjørs innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

OBOS-medlemmer vil også være omfattet av OBOS-konsernets personvernerklæring. På enkelte områder kan det være avvik mellom det som beskrives i OBOS’ og Megleroppgjørs personvernerklæring. I slike tilfeller vil Megleroppgjørs personvernerklæring gå foran.

Det er Megleroppgjør AS som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og for Megleroppgjørs behandling av personopplysninger.

Daglig leder i Megleroppgjør AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Megleroppgjør AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til fagansvarlige eiendomsmeglere.

Megleroppgjør AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å gjennomføre oppgjør etter formidlet salg av deres bolig gjennom våre samarbeidspartnere.
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Personopplysninger kan deles med OBOS BBL og andre vi har inngått databehandleravtaler med.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Megleroppgjør AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som behandles av Megleroppgjør AS lagres på servere i Norge og/eller innenfor EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for deg, eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til Megleroppgjørs felles e-postadresse post@megleroppgjor.no eller eventuelt per post til Megleroppgjør AS v/daglig leder Else Anett Botolfsen, Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 OSLO. 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no). 

OBOS BBL har en egen Personvernrådgiver for hele OBOS-konsernets virksomhet i Norge, herunder for Megleroppgjør AS. Personvernrådgiveren bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Megleroppgjør AS’ behandling av personopplysninger, send en e-post til Megleroppgjørs felles e-postadresse post@megleroppgjor.no.

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

For øvrig henviser vi til OBOS-konsernets personvernerklæring. Ved avvik mellom OBOS BBLs personvernerklæring og Megleroppgjørs personvernerklæring, skal sistnevnte gå foran.

Versjon nr.

Beskrivelse

Dato

1

Etablering av ny personvernerklæring basert på nytt personvernregelverk (GDPR)

25. juni 2018

1.1

Utvidet område for lagring av personopplysninger til EU/EØS og gitt vår personvernerklæring forrang foran OBOS-konsernets erklæring.

15. august 2018