Hopp til innhold

Personvernerklæring for Megleroppgjør AS

All behandling av personopplysninger i Megleroppgjør AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen beskriver Megleroppgjørs innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

OBOS-medlemmer vil også være omfattet av OBOS-konsernets personvernerklæring. På enkelte områder kan det være avvik mellom det som beskrives i OBOS’ og Megleroppgjørs personvernerklæring. I slike tilfeller vil Megleroppgjørs personvernerklæring gå foran.