Hopp til innhold

Personvernerklæring for Nærkontoret AS

All behandling av personopplysninger i OBOS Nærkontor AS heretter kalt “Nærkontoret” skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen beskriver Nærkontorets innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

OBOS-medlemmer vil også være omfattet av OBOS-konsernets personvernerklæring. På enkelte områder kan det være avvik mellom det som beskrives i OBOS’ og Nærkontorets personvernerklæring. I slike tilfeller vil Nærkontorets personvernerklæring gå foran.

Mer om oss

Nærkontoret er eid av OBOS BBL ("OBOS"). Vi skal levere ikke-eksklusiv tilgang til et nettverk av kontorplasser, i nærheten av der folk bor. Tjenesten er et sted for konsentrert jobbing, hvor du kommer og går som du vil innenfor åpningstidene for den enkelte lokasjonen. Våre tjenester innebærer betaling, booking og håndtering av ditt abonnement.

Tanken er å ta vare på fleksibiliteten og produktiviteten fra hjemmekontoret, med mindre tid brukt på reising, og samtidig forebygge fysiske og psykiske plager med gode arbeidsstasjoner utenfor husets fire vegger. Nærkontorene skal hovedsakelig plasseres utenfor sentrumskjernen, og på den måten bidra til god byutvikling og gode bomiljøer ved å variere aktiviteten i næringslokaler på bakkeplan og skape mer liv mellom husene. Det å ha fleksibel tilgang til en kontorplass nært hjemmet, vil også kunne redusere trafikkbelastningen i rushtiden. Dermed kan Nærkontoret også bidra til å redusere klimabelastningen

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personvern er også viktig for våre kunder og brukere av Nærkontoret sine tjenester. For alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Dette innebærer blant annet sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger til våre kunder.

Samtidig med at det er nødvendig å registrere og lagre persondata om deg for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte og respektere ditt personvern på best mulig måte.

Personvernerklæring