Hopp til innhold

Personvernerklæring for OBOS Eiendomsmeglere AS

All behandling av personopplysninger i OBOS Eiendomsmeglere AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen beskriver OBOS Eiendomsmegleres innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

OBOS-medlemmer vil også være omfattet av OBOS-konsernets personvernerklæring. På enkelte områder kan det være avvik mellom det som beskrives i OBOS’ og OBOS Eiendomsmegleres personvernerklæring. I slike tilfeller vil OBOS- Eiendomsmegleres personvernerklæring gå foran.

Behandlingsansvarlig

Det er OBOS Eiendomsmeglere AS som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og for OBOS Eiendomsmegleres behandling av personopplysninger.

Daglig leder i OBOS Eiendomsmeglere AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av OBOS Eiendomsmeglere AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til hver filials fagansvarlige eiendomsmegler.

OBOS Eiendomsmeglere AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi og formidle salg av deres bolig
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

OBOS Eiendomsmeglere AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som behandles av OBOS Eiendomsmeglere AS lagres på servere i Norge og/eller innenfor EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til OBOS Eiendomsmegleres felles e-postadresse OBOSeiendomsmeglere-adm@obos.no eller eventuelt per post til OBOS Eiendomsmeglere AS v/daglig leder, Postboks 6666 St.Olavs plass, 0129 OSLO. 

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

OBOS BBL har en egen Personvernrådgiver for hele OBOS-konsernets virksomhet i Norge, herunder for OBOS Eiendomsmeglere AS. Personvernrådgiveren bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til OBOS Eiendomsmeglere AS’ behandling av personopplysninger, send en e-post til OBOS Eiendomsmegleres felles e-postadresse OBOSeiendomsmeglere-adm@obos.no.

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

For øvrig henviser vi til OBOS-konsernets personvernerklæring. Ved avvik mellom OBOS BBLs personvernerklæring og OBOS Eiendomsmegleres personvernerklæring, skal sistnevnte gå foran.

Versjon nr.

Beskrivelse

Dato

1

Etablering av ny personvernerklæring basert på nytt personvernregelverk (GDPR)

25. juni 2018

1.1

Utvidet område for lagring av personopplysninger til EU/EØS og gitt vår personvernerklæring forrang foran OBOS-konsernets erklæring.

15. august 2018