Høringsuttalelser

OBOS leverer hvert år en rekke høringsuttalelser til stat og kommune om bolig og byutvikling. Her kan du lese hva OBOS mener i ulike saker.

2023

2. mai Høring- Energikommisjonen – «Mer av alt - raskere»

27. april Tilgjengelighetstiltak for borettslag, sameier og boligaksjeselskap i Oslo

26. april - Høringsuttalelse til Temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030

14. april - Høringssvar Skatteutvalget

20. mars - Høringssvar fra OBOS om forslag til revidert gebyrforskrift

21. februar - Høring av forslag om videreføring av midlertidige regler i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

31. januar 2023 - Høring trestrategi Bergen kommune

24. januar - Høring - Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsbolig og forlengelse av forskrifter

12. januar - Høring av forslag til handlingsplan med tiltak for grønne tak og fasader

2022

16. des. 2022 - Innspill til sentrumsplan Hamar

12. desember 2022 - Høring av arealdelen i kommuneplanen i Nordre Follo 2023 – 2034

5. desember 2022 - Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel Bærum kommune

14. november 2022 - Høring – endringer i utlånsforskriften

12. november 2022 - Høringsinnspill til Næringskomiteen om Endringer i stiftelsesloven

12. oktober 2022 - Høring – Forskrift for eiendomsskatt i Oslo kommune i 2023

1. oktober 2022 - Høringsnotat OBOS - kommunalkomiteen

29.september 2022 - høring – innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

26. aug. 2022 - OBOS remissvar Startlån till förstagångsköpare av bostad

31. august - høringsinnspill Bostøtten

29. aug. 2022 - Høringssvar til Plan- og bygningsetatens forslag til ny høyhusstrategi

30. mai 2022 - høring om revidert norm for BGF i Oslo

15. mai 2022 - Innspill til reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by

4. mai 2022 - Høringsinnspill Midlertidig forbud mot tiltak – Småhusplanen

15. mars 2022 - Forslag om forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninge

2019

22. oktober 2019 – Høring om videreføring av boliglånsforskriften

27. august 2019 – Høring om Nydalen steds- og mulighetsanalyse og Tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen

8. mai 2019 – Høring om arkitekturpolitikk i Oslo

15. februar 2019 – Høring om ny forskrift om lån fra Husbanken

21. januar 2019 – Høring om Klimaetatens utkast til faggrunnlag for klimastrategi Oslo 2030

15. januar 2019 – Høring om strategi for grønne tak og fasader i Oslo - Bymiljøetaten i Oslo

1. april 2019 – Høring om kommuneplanens arealdel 2019-2031 Fredrikstad

2018

20. september 2018 Høring – Innspill til nasjonale forventninger til kommunal- og fylkeskommunal planlegging 2019 til 2022

Høring om forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet - tariffer

11. mai 2018 – Høring om endring i byggteknisk forskrift, TEK 17, om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 kvm

11. april 2018 – Finansdepartementet - Høring om endring og videreføring av boliglånsforskriften

2017

16. oktober 2017 – Norsk elektronisk komité NEK 399

30. juni 2017 Høring – Kommuneplan for Oslo - samfunnsdel med byutviklingsstrategi

26. juni 2017 – Høring av revidering av parkeringsnormer for bolig, næring og offentlig tjenesteyting for Oslo kommune

15. juni 2017 Høring – Oslo kommunes skolebehovsplan 2018–2027

30. mars 2017 – Høring av kommuneplanens arealdel 2017-35, Bærum kommune

12. februar 2017 Høring – Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til noen av høringsuttalelsene kan du kontakte:

Hans Olav Syversen, rådgiver interessepolitikk - telefon 480 82 627

Thomas Skjennald - kommunikasjonsdirektør - telefon 926 86 100