Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og gjelder direkte for store deler av OBOS-konsernet. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Målet med loven er overordnet sett å forbedre vilkårene til mennesker som arbeider med produksjon av varer og tjenester, i Norge og i andre land. Virkemiddelet er å kreve at selskap er åpne om faktiske eller mulige negative konsekvenser i leverandørkjeden.

OBOS skal være sitt ansvar som næringsaktør bevisst, og skal arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i konsernets virksomhet. I OBOS’ årlige redegjørelse etter åpenhetsloven finner du informasjon om hvordan OBOS har arbeidet med loven, om eventuell risiko vi har identifisert i leverandørkjeden og hos forretningspartnere, og på hvilken måte vi vil forsøke å redusere denne risikoen.

OBOS-konsernets redegjørelse etter åpenhetsloven kan du lese her:

Last ned hele redegjørelsen av åpenhetsloven for OBOS konsern i PDF.

Dersom du har andre spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med oss på apenhetsloven@obos.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet og besvart innen tre uker. Dersom henvendelsen forutsetter nærmere undersøkelser som gjør at det ikke lar seg gjøre å gi et fullstendig svar, vil vi uansett sende deg et foreløpig svar innen tre uker.