Hopp til innhold

Mangfold og inkludering

OBOS skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. For å levere på vår visjon og våre mål over tid trenger vi arbeidskraft med et bredt spekter av kompetanse, perspektiver og erfaringer.

Vi er avhengig av å ha mennesker med på laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss. For å lykkes må mangfold og inkludering være en integrert del av alt vi gjør, hvordan vi tenker og hvordan vi jobber. For å skape forandring må vi bygge på et solid fundament.

Vi må fortsette å ansette, identifisere og utvikle talenter og gode rollemodeller. Mangfold og likestilling skaper muligheter, og inkludering skaper en kultur for å opprettholde og nyttiggjøre oss av disse mulighetene.

Dette arbeidet berører alle virksomheter i OBOS, men på ulike måter. Denne strategien skal være et styringsverktøy i arbeidet med mangfold, likestilling og inkludering, samtidig som den enkelte virksomhet må operasjonalisere og synliggjøre dette arbeidet i sine planer og mål.

Dette er et langsiktig og kontinuerlig arbeid, hvor summen av alle tiltak bidrar til suksess. Sammen kan vi bygge en inkluderende kultur som gjør oss enda bedre rustet til å gå ett skritt lengre for å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.