Hopp til innhold

Varsling i OBOS

OBOS skal opptre skikkelig i alle sammenhenger. Dersom du kommer over lovbrudd, grove regelbrudd eller avvik fra sentrale etiske normer, så meld fra gjennom varslingskanalen vår slik at vi kan følge opp forholdene.

Hva er å varsle?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold mener vi i denne sammenheng brudd på lover, andre sentrale regler eller etiske normer. Dette kan for eksempel være:

  • Forhold som setter liv og helse i fare, for eksempel ved farlig arbeid med manglende sikkerhetstiltak, rusmisbruk eller annen risikoadferd.
  • Mobbing, diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen.
  • Lovbrudd som underslag, korrupsjon, bedrageri, tyveri eller andre straffbare handlinger.
  • Brudd på sentrale etiske normer knyttet til for eksempel diskriminering, forretningsmetoder, eller opptreden overfor andre mennesker.

For ordens skyld påpeker vi at dersom du ønsker å klage/reklamere på produkter eller tjenester fra OBOS, må du reklamere og ellers gå fram slik det framgår av avtalen du har med oss. Varslingskanalen skal ikke benyttes til slike formål.

Hvem kan varsle?

Du kan bruke varslingskanalen uansett hvilken relasjon du har til OBOS, enten du er ansatt i OBOS eller hos en av våre leverandører, om du er medlem, beboer, samarbeidspartner eller om du på annet vis får kunnskap om kritikkverdige forhold i OBOS.

Hvordan kan du varsle?

Dersom du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i OBOS, kan du bruke denne e-postadressen: varsling@obos.no.

Hvordan behandles varsler?

Den videre oppfølgingen av varselet vil bli håndtert av OBOS av personer med tilstrekkelig avstand til den eller de som er varslet om. Alle varsler vil bli seriøst behandlet og vurdert, med behørig hensyn til alle involvertes rettigheter. Du vil få tilbakemelding innen rimelig tid og senest innen tre uker om hvordan ditt varsel har blitt fulgt opp av OBOS.