Hopp til innhold

Verdier og etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i OBOS, og skal veilede oss til å handle rett i møte med ulike problemstillinger.

Etikk handler om fellesskapsverdier, normer og regler som må etterleves for at fellesskapet skal fungere på en god måte. Vi kan definere etikk som menneskelige hensyn og omtanke i samhandling med andre.

Mange forhold regulerer arbeidsdagen vår i OBOS, for eksempel lovverk, forskrifter, avtaler og retningslinjer. Likevel kan vi fra tid til annen komme opp i situasjoner der det kan være uklart hva som er etisk riktig handlemåte. Hvordan påvirker min personlige atferd min egen og andres arbeidssituasjon, og hvordan fremstår jeg som en god representant for OBOS? Våre grunnleggende verdier, som ærlighet og integritet hjelper oss å ta de riktige valgene.

Merkevaren OBOS er vårt felles ansvar. Vårt gode omdømme avhenger av god dømmekraft og vår evne til å sette oss inn i hvordan andre oppfatter oss. De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i konsernet og har som siktemål å gi støtte og veiledning om spørsmål eller problemstillinger vi kan bli stilt overfor. Hensikten med retningslinjene er å skape en felles plattform som skal stimulere til refleksjon over egen praksis og være en støtte til å ta de riktige valgene i ulike situasjoner.