Hopp til innhold

Styret i OBOS

Roar Engeland (1960)

Styreleder

Styreleder siden 2017. Styremedlem siden 2016. Magister i filosofi fra Universitetet i Oslo, MBA fra INSEAD (Frankrike) og uteksaminert fra Hærens Krigsskole. Offiser i Hæren fra 1980–1990. Har deretter bakgrunn fra McKinsey & Company, som konserndirektør med ansvar for strategiutvikling og M&A i Orkla, samt som adm. direktør for Orklas investerings- og eiendomsvirksomhet. Har bred erfaring som styreleder og -medlem i industri-, investerings- og eiendomsselskap, inkludert som styreleder i Fornebu Utvikling ASA og i BWG Homes. I dag egen virksomhet i Alfa Nord.

Anne Lise Ryel (1958)

Styremedlem siden juni 2022. Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo. Ryel har jobbet som advokat og har lang erfaring fra organisasjonslivet. Hun har et stort samfunnsengasjement som leder og medlem av en lang rekke styrer, råd og utvalg nasjonalt og globalt. Ryel har jobbet som Likestillingsombud i perioden 1994 til 2000, før hun ble statssekretær i regjeringen Stoltenberg 1 fra 2000-2001. Fra 2002 til 2020 var Ryel generalsekretær i Kreftforeningen. Hun er i dag president i den globale helseorganisasjonen NCD-alliansen. Ryel har vært en del av OBOS´ representantskap fra 2001.

Heidi Ulmo (1972)

Nestleder siden 2022. Styremedlem siden 2018. MSc i International Accounting and Finance fra London School of Economics, siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow, og utdannet Chartered Financial Analyst (CFA). Tidligere konserndirektør Økonomi og finans i Hafslund ASA og Director Corporate Finance i DNB Markets. Før det var hun CFO i Infratek ASA, ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund, samt har erfaring fra Carnegie Investment Bankings corporate finance avdeling i Oslo, PwC i London og McKinsey. Er i dag konserndirekør Økonomi og Finans, CFO, i Hafslund E-CO AS.

Ragnhild Borchgrevink (1967)

Styremedlem siden 2020. Cand.jur. fra Universitetet i Oslo og erfaring fra ledende stillinger i prosessindustri og samvirkeorganisasjon (Norske Skogindustrier ASA og Viken Skog SA). Har innehatt stillinger som administrerende direktør, salgsdirektør, produktdirektør, direktør forretningsutvikling og leder av controlleravdeling. Har siden 2017 vært administrerende direktør i Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Foto: VEAS

Henning Olsen (1978)

Styremedlem siden 2021. Siviløkonom fra BI (2003). Har omfattende erfaring fra å lede prosjektorientert virksomhet. Dette inkluderer oppfølging og styring av prosjekter, strategi og forretningsutvikling, samt M&A. Var fram til våren 2019 konserndirektør i AF Gruppen hvor han siden 2016 hadde ansvar for virksomhetsområdet Bygg. Før dette har han vært leder av AF Eiendom, økonomidirektør i AF Bygg Oslo og konserncontroller. Tidligere har Olsen jobbet i Statkraft og Boston Consulting Group. Er i dag konsernsjef i NRC Group ASA. (Foto: NRC Group).

Arne Austreid (1956)

Varamedlem

Fast møtende varamedlem siden juli 2021. Opprinnelig petroleumsingeniør med MBA (Master of Business Administration) fra Aberdeen University Scotland. Administrerende direktør i SpareBank1 SR-Bank 2011 – 2021. Tidligere toppledererfaring fra Prosafe Se og Transocean ASA.

Daniel Walter (1979)

Ansattrepresentant

Ansattvalgt styremedlem siden 2019. Magister i statsvitenskap og historie fra Universitetet i Freiburg (Tyskland). Bred organisasjonserfaring fra politikk og fagbevegelse, deriblant Bærum kommunestyre og avdelingsstyret til Handel og Kontor Oslo Akershus. Styreerfaring blant annet som styreleder i borettslag og Stiftelsen Utleieboliger i Bærum. Ansatt i OBOS siden 2008. Jobber som rådgiver eiendomsforvaltning med bred erfaring innen boligforvaltning. Hovedtillitsvalgt i OBOS og leder for HK-klubben i OBOS.

Lars Örjan Reinholdsson (1963)

Ansattrepresentant

Ansattvalgt styremedlem siden 2015. Utdannet agronom og blomsterdekoratør. Tok fagbrev som tømrer i 1998. Reinholdsson har jobbet i Block Watne siden 1995 og er hovedtillitsvalgt i Block Watne. Han sitter også i styret i Block Watne og MF fond.

Siv Berg (1966)

Ansattrepresentant

Ansattvalgt styremedlem siden april 2021. Rådgiver eiendomsforvaltning i OBOS i Bergen. Tillitsvalgt i region Bergen og nestleder i HK-klubben i OBOS. Master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen. Har tidligere hatt roller som styreleder i boligselskap og politisk verv. Bred erfaring fra arbeidslivet, som daglig leder, selvstendig næringsdrivende og stillinger innenfor eiendom.