Hopp til innholdet

En av Nordens største boligbyggere

OBOS er Norges største boligbygger og en av de største i Norden.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, utleie av næringseiendom, fornybar energi samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. Virksomheten foregår primært i Norge og Sverige. Hovedkontoret er i Oslo.

Boligbyggelaget ble stiftet 19. august 1929 som Oslo og omegn Bolig- og Sparelag (OOBS) av bygningsarbeidernes leder i Oslo Martin Strandli og arkitekt Jacob Christie Kielland. 

Fly
Flyfoto
Juli 2006
Etterstad 1 borettslag - Slottet
Etterstadsletta
Arkitekt: Jacob Christie Kielland
Entreprenør: Bygningsarbeidernes Boligproduksjon

Etterstad Nord borettslag, del av nede t.h.
OBOS
I 1931 sto det første OBOS-borettslaget ferdig – Etterstad 1 i Oslo.
Til bruk i jubileumsshow 75 år 2004
Martin Strandli
Tidligere Obos direktør
Historiske
Gamle bilder
Sort-hvitt
Svart-hvitt
Martin Strandli, en av OBOS' grunnleggere.

Kommunens byggende organ

Organisasjonsmodellen var inspirert av den svenske modellen for kooperativ boligbygging: Et andelslag bygger rimelige boliger for sine hussøkende medlemmer. I 1935 ble navnet endret til Oslo Bolig – og Sparelag (OBOS), og boligbyggelaget inngikk en avtale med Oslo kommune om å være kommunens byggende organ.

Historiske bilder
Gamle bilder
Historie
Svart-hvitt
Sort-hvitt
Sort\hvitt
Svart\hvitt

Tildelingsmøte i Oppsal borettslag

Forsamling
Samling
Tildeling
Storsal Disse bildene er valgt ut (og til dels lys-og fargekorrigerte) til bruk i en bok utgitt av Kom forlag , kontaktperson Svein Gran
D2
salgsmøte
Fullsatt tildelingsmøte for Oppsal borettslag på 50-tallet.

Bygget drabantbyene

Opprettelsen av Husbanken i 1946 gjorde at en effektiv modell for boligbygging tok form: Kommunen stilte med tomter, Husbanken stilte med lån og OBOS bygde.

Lambertseter oversikt

historiske bilder

sort/hvitt bilde, svart hvitt
I 1954 satte Norge europarekord i boligbygging. Bildet er fra byggingen av Lambertseter.

Utover i 1960- og 1970-årene ble OBOS-navnet særlig knyttet til den store utbyggingen av Oslos drabantbyer som Manglerud, Oppsal, Tveita, Ammerud, Romsås og Holmlia. Fra starten i 1929 og fram til i dag har OBOS bygget over 100 000 boliger.

Historiske bilder
Gamle bilder
Historie
Svart-hvitt
Sort-hvitt
Sort\hvitt
Svart\hvitt

Bildetekst fra saken "boligutstilling på Romsås", OBOS-bladet nr 1 1971:
Fru Aure fra Forbrukerrådet prøver stolene i leilighet for eldre."

Ravnkollen borettslag
661 leiligheter
Fireroms (4-roms) til toroms (2-roms)
Adresse: Ravnkollbakken
Innflyttingsår: Des. 1970 - nov. 1971
Arkitekt: Romsåsteamet
Bydel: Romsås

Blokk
Bolig
Hus
Hjem

Side 168 i "Obos - Hus og hjem i 75 år"

Bildet ble tatt under boligutstillingen i Ravnkollen borettslag.
Fru Aure fra forbrukerrådet inspiserer en ny bolig på Romsås i 1971.

Markedet overtar

Fra 1977 begynte Oslo kommune å selge tomter til markedspris, og fra 1982 ble prisreguleringen på borettslagsboliger delvis opphevet. Fra å være et boligbyggelag i et prisregulert marked, er OBOS i dag en boligbygger som konkurrerer på samme vilkår som andre.

Pilestredet Park
utemiljø
mai 2003
nye prosjekter
nye boliger
nye boligprosjekter
utebilder
bygninger

også lagt ut som pressebilde på obos.no
pressebilder
På 2000-tallet var OBOS med på å bygge Pilestredet Park, på området til det gamle Rikshospitalet – midt i Oslo!

Størst i Norge – blant de største i Norden

OBOS er i dag Norges største boligorganisasjon og virksomheten strekker seg over hele Norge. I tillegg driver OBOS en omfattende virksomhet i Sverige. OBOS er nå Norges største boligbyggelag – og en av Nordens største boligbyggere og boligforvaltere.

Høydepunkter i OBOS' historie – tiår for tiår